Etusivulle
Hallinto ja talous Elinkeinot ja yritykset Sosiaali- ja terveyspalvelut Matkailu ja vapaa-aika Kulttuuri Yhteystiedot
Kuulutukset ja ilmoitukset Asuminen ja rakentaminen Sivistystoimi ja koulutus Tapahtumakalenteri Liikunta ja urheilu Kartat
Pöytäkirjat Ympäristö ja jätehuolto Kirjasto Yhdistykset Nuoret ja lapset Palaute

 

Kokouspöytäkirjat  ja esityslistat

Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen sivulla Kokouspöytäkirjat.
Toimielimen kaikki kokoukset näkyvät valitsemalla toimielimen nimen.
 
Pöytäkirjojen julkaisussa käytetään 2013 asianhallintaohjelmistoa.
Pöytäkirjojen nähtävilläoloaika www-sivuilla on enintään 2 vuotta, joten tällä sivulla näkyvät vielä seuraavat pöytäkirjat, jotka on julkaistu erillisinä teknisten ongelmien vuoksi tai ennen asianhallintaohjelmiston käyttöön ottoa:

- tekninen lautakunta: Pöytäkirja 26.9.2012
- vapaa-aikalautakunta: Pöytäkirja 14.11.2012 , Pöytäkirja 10.10.2012.

Pöytäkirjat ovat pdf-tiedostoja.

Kuntaliiton suosituksen mukaan yksityishenkilöiden nimien, osoitteiden ja muiden henkilötietojen
julkaisemista internetissä ja muussa viestinnässä vältetään, jollei asian käsittely, tehokas tiedottaminen ja viranomaisten toiminnan valvonta sitä vaadi.

Ruoveden kunnan ohje kokouspöytäkirjojen www-julkaisuun.

 

© Ruoveden kunta
01.04.2014

Paluu etusivulle