Kuntalaisia kutsutaan strategiatyöpajoihin


31.8.2017 - 2.10.2017

 

Ruoveden kunta valmistelee konsernistrategiaa vuosille 2018–2021. Strategiatyö tehdään avoimesti ja laajasti osallistaen. Yhdeksi työn tausta-aineistoksi toteutettiin kuntalaiskysely, ja työn seuraava vaihe on työpajatyöskentely teemoittain. Ruoveden kunta kutsuu työpajoihin kuntalaisia, sekä kaikkia Ruoveden kunnan tulevaisuudesta kiinnostuneita.

Työpajat järjestetään Honkalassa, Honkalantie 7, seuraavasti:

Tiistai 5.9.klo 9.00–11.00 sosiaali- ja terveyspalvelut. Työpaja jatkuu klo 12.00–16.30 Virroilla Nuorisokeskus Marttisessa, Herrasentie 16, jossa paikalla mm. Keiturin Sote ja perusturvalautakunta.
Tiistai 26.9. klo 14.00–16.00 tekninen lautakunta, ympäristö- ja tielautakunta.
Torstai 28.9. klo 14.00–16.00 sivistystoimi, sivistyslautakunta, kulttuuri, liikunta ja varhaiskasvatus.
Maanantai 2.10. klo 14.00–16.00 elinvoimalautakunta ja kunnanhallitus.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita, p. 044 787 1300, eeva.kyronviita@ruovesi.fi.