Kuulutus: poikkeaminen ja rakennuslupa, Ruoveden Hoivakoti


6.9.2017 - 13.9.2017

 

Kuulutus poikkeamista ja rakennuslupaa koskevasta hakemuksesta

Kiinteistö Oy Ruoveden Hoivakoti hakee MRL 171 §:n mukaista poikkeamislupaa ja MRL 125 §:n mukaista rakennuslupaa 30-paikkaisen (1200 m²) hoivakodin rakentamiseksi kiinteistöistä 702-418-1-835 ja  702-418-1-399 muodostettavalle, n. 4200 m² suuruiselle tontille Ruoveden kirkonkylän rakennuskaava-alueella osoitteessa Honkalantie 10.
Tontin nykyinen kaavamerkintä on AL II ja rakennusoikeus 1500 m².  

MRA 86 § mukaan poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta ja MRA 65 §:n mukaan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on rakennuspaikan naapureille annettava tieto hakemuksesta, ja varattava heille vähintään seitsemän (7) päivää aikaa esittää muistutuksensa hakemuksesta.
Ilmoitus hakemuksista katsotaan annetuiksi naapureille tiedoksi, kun hakemuksesta on ilmoitettu sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa ilmoitetaan.

Kuulutus hakemusten vireille tulosta on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla, www-sivuilla ja julkaistaan Ruovesi-lehdessä 6.9.2017. 

Poikkeamista ja rakennuslupaa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa ja ja kunnan www-sivuilla 6.–13.9.2017.

Asemapiirros (pdf)
Pohjapiirustus, 1. krs (pdf)
Pohjapiirustus IVKH (pdf)
Julkisivut (pdf)
Leikkaukset (pdf)
Poikkeamishakemus (pdf)
Rakennuslupahakemus (pdf)

Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena nähtävilläoloaikana merkinnällä ”Hoivakoti” 
osoitteeseen 
Ruoveden kunta, kirjaamo
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi 
tai s-postilla kirjaamo@ruovesi.fi.

Lisätietoja: tekninen johtaja Harri Apell, p. 044 787 1340, harri.apell@ruovesi.fi ja rakennustarkastaja Mirja Tiensuu, p. 044 787 1346, mirja.tiensuu@ruovesi.fi.