Myynnissä Helvetinjärvellä: määräala, Helvetinkolun kioski ym.


23.2.2018 - 12.3.2018

 

Helvetinjärven kansallispuisto on Ruoveden kunnan luontomatkailun ykköskohde.
Ruoveden kunta omistaa kansallispuistosta Kankimäki-nimisen tilan.
Alueella on vahvistettu rantayleiskaava, jossa kohdemerkintänä on RM. 

Ruoveden kunta myy tarjousten perusteella määräalan tilasta Kankimäki. 

Alueella on kansallispuistoon johtavan reitin vieressä karavaaniparkki, jossa on sähköpisteet, paikoitusalue, kota, kioskirakennus sekä wc- ja suihkutilat.

Kohteen nimi ja osoite: Helvetinkolun kioski, Helvetinkoluntie 775, 34870 Visuvesi.
Omistaja: Ruoveden kunta.

Alueella sijaitsevat kiinteistöt ja rakennelmat

  • Kioskirakennus, hirsirakenteinen. Valmistunut 1996 (17 m²) ja laajennettu 2013 (13 m²), yht. 30 m², ei talvilämmin. Keittiövarusteet, -kalusteet ja muu irtaimisto eivät sisälly kauppaan. Rakennus toimii ruuanvalmistustilana. Vesi tulee alueella sijaitsevasta kaivosta, kioskissa on sähköliittymä. Viemäri: umpisäiliö.

  • WC- ja suihkurakennus 10 m², valmistunut 2013, hirsirakenteinen.

  • Kota 10 m², valmistunut n. 1996. Visuveden metsästysseuralla on kotaan käyttöoikeus.

  • Sähköistetty karavaaniparkkialue. 

Kiinteistö myydään määräalana, jonka pinta-ala on noin 0,95 ha. Ruoveden kunnan on mahdol-lista myydä tarvittaessa myös lisämaata harkinnan mukaan. Lisämaa tulee osoittaa erillisellä kartalla.

Rakennuksilla on voimassa oleva vuokrasopimus, jonka irtisanomisaika on 3 kk.

Hintatarjouksen ohessa tulee toimittaa 5 vuoden toimintasuunnitelma, josta ilmenee, miten os-taja aikoo yrittäjänä kehittää alueen matkailutoimintaa.

Ruoveden kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Suljetut tarjouskirjeet toimitetaan Ruoveden kuntaan osoitteella: 

Ruoveden kunta
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi.

Kuoreen merkintä: ”Helvetinkolun kioski”

Tarjousten on oltava perillä viimeistään maanantaina 12.3.2018 klo 15.00.

Kysymyksiin vastaa: kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä, p. 044 787 1304, sirkku.makela@ruovesi.fi

Kuvat

kartta400.png

kioski400.jpg

wc200.jpgkota200.jpg