Ylen Mennään metsään -kampanja


4.10.2018 - 7.10.2018


Ylellä on käynnissä Mennään metsään -kampanja, jossa kerätään kahden viikon ajan suomalaisten metsäkäyntejä laskuriin.

Laskuri on auki 7.10. asti, ja se toimii todisteena, kun jokamiehenoikeuksia haetaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Listalle pääsevät vain ne perinteet, joita kansalaiset aidosti käyttävät ja arvostavat, joten siksi on tärkeää, että saamme kansalaisten metsäkäynnit näkyviksi. Tällä hetkellä laskuriin on merkitty jo yli 250 000 metsäkäyntiä!

Lisätietoja kampanjasta löytyy yle.fi/mennaanmetsaan -sivulta.

Sivustolla on myös kartta, jossa seurataan, missä Suomen kunnista metsäkäyntejä on eniten ja sivulle tulee myös tietoa siitä, missä kunnissa on asukaslukuun suhteutettuna eniten käyntejä.

Kampanja huipentuu sunnuntaina 7.10. suoraan lähetykseen Evolta klo 18.15 alkaen Ykkösellä.

Metsäkäyntilaskuri löytyy osoitteesta yle.fi/aihe/artikkeli/2018/09/23/merkitse-metsakayntisi-mennaan-metsaan-laskuriin-suojellaan-nain.