Kuulutus: sako- ja umpikaivolietteiden taksaesitys


1.11.2017 - 30.11.2017

 

Alueellisen jätehuoltolautakunnan kuulutus:

esitys sako- ja umpikaivolietteiden taksaksi 1.1.2018 alkaen (pdf)