Kylien avustusrahojen hakeminen


5.2.2018 - 13.4.2018


Avustuksia voivat hakea kyläyhdistykset tai muut kylien kehittämisestä kiinnostuneet paikalliset yhteisöt.

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka parantavat kylän elinvoimaisuutta ja kylien elinoloja. 

Hakemukset tulee toimittaa kunnantalolle 13.4.2018 mennessä.
Kuoreen merkintä "Kylien kehittäminen 2018", osoite Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi.
Hakemuksen voi jättää myös sähköpostilla: sirkku.makela(ät)ruovesi.fi.

Mikäli hyväksyttäviä hakemuksia ei tuolloin ole riittävästi, voidaan syksyllä 2018 toteuttaa vielä toinen haku.

Vuonna 2017 kyläavustusrahoilla toteutettiin Ruoveden kylissä erilaisia pieniä parannushankkeita: kunnostettiin uimapaikkaa, raivattiin maisemaa, rakennettiin jätekatosta tai kehitettiin kylän toimintaa.
Hankkeen sisällöt voivat siis olla hyvin erilaisia, kunhan ne tukevat kylän kehittymistä ja elinolojen paranemista.

Valintaperusteet ovat:
- miten hyvin hanke palvelee kylän yhteisöllisyyttä
- mikä on kylän/kyläläisten oma panos hankkeeseen
- hankkeen merkitys kylälle
- hankkeen tulosten tasapuolisuus
- ympäristönsuojelulliset näkökohdat.

Hakemuksesta tulee ilmetä:
1) hakevan yhteisön yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero) ja vastuuhenkilöt
2) hankesuunnitelma
3) hankkeella tavoitellut tulokset
4) haettava summa ja sen käyttötarkoitus.

Hankkeen toteutumisesta raportoidaan kuntaan.
Raportoinnissa voi käyttää hyväksi kuvia, nettisivujen julkaisuja tai lehtijuttuja.
Raportista tulee ilmetä, miten hankkeen toteutuksessa onnistuttiin ja mitä avustuksella saatiin tulokseksi.

Avustuksista lisätietoja antaa:
kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä, sirkku.makela(ät)ruovesi.fi, p. 044 7871 304.