Viranhakuilmoitus: kaksi vakinaista sosiaalityöntekijää


14.12.2017 - 5.1.2018

Virtain kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella

2 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VAKINAISTA VIRKAA

Virkojen sijoituspaikkana on Ruoveden sosiaalitoimisto.

Toinen virka sisältää aikuissosiaalityön lisäksi lastensuojelun tehtäviä ja toiseen puolestaan kuuluu vammaispalvelun tehtäviä.

Tukena työssäsi on Virtain sosiaalitoimiston kokeneet ammattilaiset, joita ovat 5 sosiaalityöntekijää, 3 perhetyöntekijää, sosiaaliohjaaja, lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä ja taloussuunnittelija.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Myös opintojen loppuvaiheessa olevat sosiaalityön opiskelijat huomioidaan.

Lastensuojelua tekevän sosiaalityöntekijän tulee esittää ennen virantoimituksen aloittamista rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse sosiaalitoimisto@virrat.fi tai postitse osoitteella Virtain kaupunki, PL 85, 34801 VIRRAT. Kuoreen tulee laittaa merkintä “Hakemus: Sosiaalityöntekijä – lastensuojelu” tai/ja ”Hakemus: Sosiaalityöntekijä – vammaispalvelu”.

Hakuaika päättyy 5.1.2018 klo 15.00.

Palkka: 3200 euroa/kk

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa:

hyvinvointijohtaja Sari Hellsten,

p. 044 715 1094, sähköposti: sari.hellsten(at)virrat.fi

Virroilla 14.12.2017

Virtain kaupungin perusturvalautakunta