A

Sammaliston tontit kulttuurimaisemassa

Sammaliston asemakaava, tarkempi pdf-tiedostossa

Muuta maalle, palveluiden lähelle ja keskelle kulttuurimaisemaa!
Ruovedellä nyt myynnissä rantatontteja rauhallisella ja silmiä hivelevällä Sammaliston kaava-alueella. Sammalisto kuuluu maakunnallisestikin merkittävään kulttuurimaisemaan.

Tontit myydään tarjousten perusteella. Vähimmäishinta on 35 000–75 000 €.

Tarjoukset pyydetään toimittamaan suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(a)ruovesi.fi .

Rakennusvelvoite 4 vuotta.Rakennuslupa tulee hakea 2 vuoden kuluessa ostopäivästä. AO-tontti, jolle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisen omakotitalon. Varausmaksu 3000 €, joka on maksettava 7 päivän kulussa hyväksytystä tarjouksesta/varauksesta. Ei palauteta. Hinta sisältää liittymismaksun kunnan kaukolämpöverkostoon. 

Kysy lisää!

Harri Apell p. 044 787 1340 (ensisijainen)
Rakennusluvat: Janne Westerholm p. 044 787 1346
Liittymäasiat: Stefan Hirvelä p. 044 787 1341

Hyvän arjen elämää!

Sammaliston tontit sijaitsevat noin seitsemän kilometrin päässä Ruoveden kirkonkylän keskustasta etelään. Alue sijaitsee Pöytäniementiellä Ruhalan kylältä itään, Näsijärven rannalla. Suunnittelualue ja ympäröivä alue on ollut Ruoveden kunnan omistuksessa yli 100 vuotta. Sammaliston alueella on sijainnut pitkään kunnallisten palveluiden keskittymä.

Koti kulttuurimaisemaan?

Kaava-alue sijaitsee maakunnallisesti merkittävän Ruoveden reitin kulttuurimaiseman alueella. 

Maisema-alueen arvo koostuu vesistöreitistä, Näsijärveltä rannan suuntaan avautuvasta maisemasta, merkittävistä RKY-kohteista, rantapelloista ja korkeista metsänpeitteisistä kaukomaisemista. 

Kaava-alue sijoittuu Pöytäselän etelärannalle ja Ruhalan peltoaukea alkaa kaavaalueen lounaispuolelta. Kaava-alue on melko karua, paikoin kivikkoista ja kallioista rantaan laskevaa rinnettä. Ranta on pääasiassa harvennettua mäntymetsää. 

Entisen lastenkodin ja vanhainkodin välinen notko on lähes avoimeksi harvennettu. 

Vanhainkodin ja entisen Ruhala-kodin välinen notkoon ollut 1900-luvun alkupuoliskon peltoa ja avointa niittyä, nyt alueella kasvaa harvakseltaan lehtipuita.

Maisemassa ovat viihtyneet myös taiteilijat

Erämaahenkisissä maisemissa ovat viihtyneet myös taiteilijat, kuten Akseli Gallen-Kallela, jonka rakennuttama erämaa-ateljee Kalela on yksi kansallisromantiikan erämaahuvilakauden merkittävimmistä rakennusmuistomerkeistä.
J.L. Runeberg toimi Ritoniemen kartanossa kotiopettajana ja Ruoveden ajasta tuli Runebergille yksi tärkeimmistä innoittajista.

Alueella on vahva
matkailupotentiaali ja toimiva asuinyhteisö, jota kaavalla tuetaan.

Tonttien myynti

Tontit myydään tarjousten perusteella. Vähimmäishinnat ovat 35 000–75 000 €.

Tutustu tarkemmin tonttiesitteeseen ja tonttikohtaisiin PDF-tiedostoihin, tämän verkkosivun vasemmassa ylälaidassa. 

 

Tarjoukset pyydämme toimittamaan Ruoveden kuntaan osoitteeseen Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ruovesi.fi .

Sammaliston asemakaava, tarkempi pdf-tiedostossa