A

Avoinna: sivistystoimenjohtajan virka

03.01.2019

Ruovesi on elinvoimainen, noin 4500 asukkaan kunta, joka sijaitsee Ylä-Pirkanmaan seudulla. Tääonruovesilogo

Kunnan sivistysosastolla julistetaan haettavaksi 1.7.2019 alkaen

sivistystoimenjohtajan virka.

Sivistystoimenjohtaja toimii sivistysosaston osastopäällikkönä ja sivistyslautakunnan esittelijänä. Sivistystoimenjohtaja johtaa jämäkällä otteella sivistyspalveluita, henkilöstöä ja taloutta.
Johtamisen tukena ovat oman osaston osaavat esimiehet ja muut kunnan asiantuntijat. Sivistysosastoon kuuluvat koulutoimen (perusopetus) lisäksi vapaa-aikatoimi (kirjasto, nuoriso, kulttuuri ja liikunta) ja varhaiskasvatus.

Sivistystoimenjohtajan viran pätevyysvaatimuksina ovat tehtävään soveltuva, yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä opetushallinnon tuntemus sekä käytännössä osoitetut johtamis- ja esimiestaidot sivistystoimen toimialalta. Lisäksi edellytämme hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon, hyviä yhteistyötaitoja ja kehittävää työotetta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n ja kunnan palkkaustason mukaisesti. Hakijat voivat halutessaan esittää palkkatoiveensa.
Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virassa on 6 kk koeaika. Ruovesi on savuton työpaikka.

Lisätietoja virasta antavat kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita, p. 044 787 1300 tai sivistyslautakunnan puheenjohtaja Tapio Vaali, p. 041 471 5941.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa perjantaihin 25.1.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteella: kirjaamo(ät)ruovesi.fi.
Kelpoisuuden osoittavat todistukset katsomme haastatteluiden yhteydessä. Hakemuksia tarkastellaan jo hakuaikana ja haastattelut pidetään maanantaina 28.1.2019 klo 8.00 - 13.00 välisenä aikana.

Ruoveden kunnanhallitus

Takaisin