A

Europarlamenttivaalit 26.5.2019

25.04.2019

Äänioikeus

Äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeutettu on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä. Henkilö, jolla ei ole lainkaan henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten (lisätietoja https://www.poliisi.fi/henkilokortin_hakeminen).

Vaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5. klo 9.00–20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

• Kirkonkylän äänestysalue: Ruoveden yhtenäiskoulu, Kuruntie 6.
• Murole-Pekkalan äänestysalue: Pekkalan koulu, Pohjantie 2.
• Visuveden äänestysalue: Visuveden koulu, Alastalontie 1.
• Väärinmajan äänestysalue: kylätalo Tapiola, Hanhontie 10.

Kunkin äänestäjän vaalipäivän äänestyspaikka on merkitty äänestäjän postitse tulevaan tai sähköiseen ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys on 15.–21.5.2019 Ruoveden kunnankirjastossa, Urheilutie 4, joka on auki seuraavasti:
ke-pe 15.–17.5. klo 11.00–18.00
la 18.5. klo 11.00–14.00
sunnuntaina 19.5. ei äänestystä
ma–ti 20.–21.5. klo 11.00–18.00.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, mikäli kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kukaan muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää tässä yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan kirjallisesti tai puhelimitse ti 14.5.2019 klo16.00 mennessä.
Ilmoittautumislomakkeita saa Ruoveden kunnantalolta tai voi tulostaa oikeusministeriön vaalisivulta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Lomake palautetaan täytettynä osoitteella: Ruoveden kunnan keskusvaalilautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi. Puhelimitse voi ilmoittautua virka-aikana, p. 044 787 1390. Ilmoittautumisen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan yleisenä ennakkoäänestysajankohtana vaalitoimikunnan määrääminä päivinä. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen puhelimitse ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Laitosäänestys

Äänestys laitoksissa (terveyskeskuksen vuodeosasto 1, Harjukoti, vanhainkoti Kotiranta, Ruhalankoti, Honkalakoti, ryhmäkoti Majakka) tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Lisätietoja äänestykseen liittyvistä asioista saa virka-aikana p. 044 787 1390 sekä oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi/aanestajalle. Oikeusministeriöllä on äänestäjiä varten myös maksuton palvelunumero 0800 94770.

Ruoveden kunnan keskusvaalilautakunta

 

Takaisin