A

Haetaan geotieteiden opiskelijaa gradutyöntekijäksi Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö -hankkeeseen

09.09.2019

Haemme Ruoveden kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteiseen hankkeeseen gradutyöntekijää Ruoveden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyön laadintaan.

Hankeaika 2018–2020

Haemme opintojen loppuvaiheessa olevaa yhtä tai kahta geotieteiden opiskelijaa Ruoveden kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitysprojektiin.
Työ jaetaan kahteen osaan niin, että toinen gradutyöntekijä vastaa Ruoveden 1-luokan, ja toinen 2-luokan tärkeiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittämisestä.
Suojelusuunnitelmien päivitystyön mallina toimii Kirkkokankaan 1-luokan pohjavesialueen suojelusuunnitelma, joka on tarkoitus saada tehtyä 2019 loppuun mennessä.

Edellytykset

Gradutyöntekijällä tulee olla hyvät tiedot pohjavesialueisiin liittyvästä hydrogeologiasta, lainsäädännöstä sekä viimeisimmästä tutkimuksesta liittyen pohjavesiin. Lisäksi maastotyöskentely tulee olla tuttua. Tehtävä edellyttää hyvä suullisiaja kirjallisia taitoja, tietoteknistä osaamista ja hyviä yhteistyötaitoja. Tehtävä vaatii omatoimisuutta ja organisointikykyä. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat etu työn laadintaan liittyvien maastotöiden suorittamisessa.

Hakumenettely

Vapaamuotoinen hakemus ja CV/ansioluettelo pyydetään toimittamaan 9.10.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: hanna.honkanen(ät)ruovesi.fi.

Lisätietoja: hakuilmoitus (pdf)

Takaisin