A

Lisää tartuntoja ja altistumisia Virrat–Ruovesi -yhteistoiminta-alueella, tiedote 24.12.

24.12.2020

Virrat–Ruovesi -yhteistoiminta-alueella todettiin viime viikonloppuna korona-altistumisketju, joka on tuonut al-tistumisia. Keskiviikon 23.12. ja torstain 24.12. aikana yhteistoiminta-alueelle on varmistunut lisää tartuntoja. Uusia tartuntoja on vahvistettu yhteensä viisi ja viikon aikana yhteistoiminta-alueella on todettu seitsemän tar-tuntaa. Näistä kuusi on Virroilla.  Näiden myötä myös altistumisten määrä on kasvanut kaikkiaan hieman alle 60 altistuneeseen, joista 50 on Virroilla. 


Tartuntaketju on onnistuttu kartoittamaan, kaikkiin altistuneisiin on oltu yhteydessä ja altistuneet on asetettu karanteeniin. Näiltä osin tilanne on hallinnassa ja mahdollisten uusien tartuntojen ilmaantumista seurataan tii-viisti. Täysin varmuudella ei voida kuitenkaan sanoa, onko alueella kyseessä yksi vai kaksi tartuntaketjua. 


Tartunnoista hieman yli puolet ja altistumisista joka kolmas ovat kohdistuneet sosiaali- ja terveydenhuollon hen-kilöstöön. Yhtään tartuntaa ei ole ilmennyt potilaissa. Altistumisia ja tartuntoja painottuu Virtain terveyskeskuk-sen vuodeosastolle, mistä syystä on ryhdytty erityistoimenpiteisiin tartuntojen pysäyttämiseksi, potilasturvalli-suuden varmistamiseksi sekä riittävän henkilöstön takaamiseksi. Vuodeosaston potilaspaikkamäärä muutetaan väliaikaisesti 12 potilaspaikkaiseksi ja uudet potilaat ohjataan Ruoveden vuodeosastolle, kunnes Virtain tilanne on saatu stabiloitua. Ruoveden osaston mahdollisuus ottaa vastaan potilaita on normaali. 


Terveyspalvelut ovat kuitenkin toiminnassa normaaliin tapaan joulun ajan poikkeusjärjestelyt huomioiden en-nalta ilmoitetusti. Niihin voi hakeutua normaalisti. Palveluissa on pyritty varmistamaan kaikin tavoin asiakas- ja potilasturvallisuus.  


Lisäksi Dilana Kebab-pizzeria ja Tays ovat tiedottaneet, että korona-altistuminen on ollut mahdollista myös Di-lanassa sunnuntaina 20.12.  


”Edelleen korostuu annettujen ohjeiden ja suositusten noudattaminen tartunnoilta suojautuessa. Kaikissa koh-taamisissa tulee käyttää hengityssuojaimia ja huolehtia turvaväleistä sekä kodin ulkopuolella tiloihin saavutta-essa ja tiloista poistuttaessa tulee huolehtia käsihygieniasta. Ylimääräisiä vierailuja tulee välttää ja sekä yksityi-sissä että julkisissa kokoontumisissa henkilömäärän ei tule ylittää kymmentä henkilöä,” Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari korostaa.  


Lisätietoja: 
Virrat: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari, 044 7151 201, juha.viitasaari@virrat.fi  
Ruovesi: kunnanjohtaja Eeva Viitanen, 044 787 1300, eeva.viitanen@ruovesi.fi  

Takaisin