A
Kuva: Leena Tulivirta

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla

KUPPI -hankkeen tavoitteena on kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen 19:ssä Pirkanmaan kunnassa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Myös Ruovesi on mukana tässä hankkeessa, jonka päätoteuttajana toimii Tampereen kaupunki.

Pyrkimyksenä asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen:

  • Elämänlaadun kohentuminen.
  • Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventuminen.
  • Vähäisemmät sairastumis- ja syrjäytymisriskit.
  • Korjaavien sote-palveluiden vähäisempi käyttötarve.

Tutustu:
Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla.
Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma.
Taikusydän - kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteistyöverkosto.

Katso YouTube-video:
Elämyksen verran kohti parempaa arkea.

Kuva: Leena Tulivirta