A

Ohjelmapalvelut ja kuljetukset

Ohjattu retki Helvetinkolulle tai rauhoittumista Siikanevan soidensuojelupuistossa.
Valmiit eväät mukana ja ohjattua kerrontaa luontokohteista: ohjelmapalveluyritys
Haukkamaa Adventures
Petri Ristiniemi p. 044 5108765

Valmiita matkoja ja kuljetusta:
Bussi-Manninen Oy
matkatoimisto p. 03 4864 700