A

Muistio neuvottelusta: Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelut

07.02.2019

Aika 6.2.2019
Paikka: Ruoveden kunnantalo, valtuustosali

Läsnä:
Jouni Neste, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Ruoveden kunta, neuvottelun puheenjohtaja
Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja, Ruoveden kunta
Marko Kivi, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, Ruoveden kunta
Markku Simula, kunnanhallituksen jäsen, Ruoveden kunta
Riku Rekonen, hallintojohtaja, Ruoveden kunta
Heidi Tanhua, muutosjohtaja, Ruoveden kunta
Ari Rajamäki, hallituksen puheenjohtaja, Keiturin Sote Oy
Vesa Haapamäki, kaupunginjohtaja, Virtain kaupunki
Keijo Kaleva, valtuuston puheenjohtaja, Virtain kaupunki
Johanna Saarinen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, Virtain kaupunki
Tuula Mäntysalmi, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Virtain kaupunki
Henna Viitanen, hallintojohtaja, Virtain kaupunki, neuvottelun sihteeri

 

1 § Kokouksen avaus
Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita avasi kokouksen.
​Kyrönviita totesi, että valtioneuvoston päätös yhteistoiminta-alueen jatkosta on tullut, ja nyt pitää keskustella jatkosta. Ruoveden kunnalla on huoli sote-palveluista ja henkilöstöstä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ruoveden kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste.
Valitaan kokoukselle sihteeri: Virtain kaupungin hallintojohtaja Henna Viitanen.
Sovittiin, että muistiosta tehdään julkinen. Muistio tarkastetaan tässä kokouksessa.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 § Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntien välisen yhteistyön toteuttaminen vallitsevassa tilanteessa
Vesa Haapamäki ja Jouni Neste pitivät kuntien alustukset asiassa.

Virtain kaupunki katsoo, että valtioneuvoston päätöksen mukaan yhteistyötä on jatkettava nykyisen sopimuksen mukaan puitelain voimassaolon mukaisesti.
​Nyt on keskusteltava toiminnan jatkamisesta, palvelutasosta ja niiden kustannuksista sekä yhteistyön kehittämisestä myös jatkossa voimassaolevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Ruoveden kunta katsoo, että nykyinen sopimus on valtuuston päätöksen mukaisesti voimassa 31.12.2019 saakka.
​Sopimusrakenne tulee avata ja neuvotella, mitä tehdään palvelujen ja talouden näkökulmasta. Vuoden loppuun mennessä on neuvoteltava uusi palvelusopimus.
​Ruoveden kunta neuvottelee myös muiden toimijoiden kanssa siitä, mitkä olisivat sote- palvelut ja mikä olisi palvelurakenne jatkossa.
​Tärkeimmät asiat Ruoveden kannalta ovat tasapuoliset palvelut.
​Ruoveden kunta todennäköisesti valittaa valtioneuvoston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

​Asiassa käytiin laaja keskusteltu sekä henkilöstön edustajien ottamisesta mukaan neuvotteluihin jatkossa että palveluista, palvelujen kustannuksista ja tiedottamisesta.
Yhteenvetona todettiin, että kaksi henkilöstön edustajaa kutsutaan yhteistoiminta-aluetta koskeviin neuvotteluihin.

​Tiedotuksen avoimuus on molemmille kunnille tärkeä asia. Tiedotusta tulee parantaa. Tämä neuvottelumuistio on julkinen.
Todettiin, että palvelujen tasapuolisuus ja läpinäkyvyys yhteistoiminta-alueella on tärkeää ja siihen pitää kiinnittää huomiota.

Ruoveden edustajat nostivat esiin Ruoveden edustajien nimeämisen Keiturin Sote:n Oy:n hallitukseen. Asiasta ei ole sovittu yhteistoiminta- tai muussa sopimuksessa.
​Virtain kaupunginjohtaja totesi, että Keiturin Sote Oy:n sääntömääräinen yhtiökokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Keiturin Sote Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Rajamäki kertoi yhtiön hallinnon tilanteen. Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtajan tehtävät on tällä hetkellä jaettu Samuli Tevamerelle ja Saila Niskaselle.
Hallituksen puheenjohtajalla on tällä hetkellä toimitusjohtajan vastuu. Keiturin Sote Oy:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran 7.2.2019.

5 § Vastaanottopalvelut 5.7.2019 jälkeen
Keiturin Sote Oy:n puheenjohtaja Ari Rajamäki kertoi, että vastaanottopalveluiden jatkoneuvottelut ovat kesken.
​Keiturin Sote Oy:n hallitus on kokoontunut tammikuussa viikoittain käsittelemään asiaa. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 7.2.2019.
Tämän hetken tilanteen mukaan palvelut jatkuvat nykyisen sopimuksen mukaisesti.

6 § Virtain ja Ruoveden tietohallintopalvelujen yhteistoimintasopimuksen päättäminen
Todettiin, että Ruovesi on päättänyt irtisanoa Virtain ja Ruoveden tietohallintopalvelujen yhteistoimintasopimuksen vuoden 2019 loppuun mennessä.
​ Tietohallintosopimus koskee muita kuin soten ict-palveluita, jotka ovat tämän sopimuksen ulkopuolella.
Virtain kaupunginhallitus on tehnyt esityksen valtuustolle sopimuksen päättymisestä. Hallintojohtaja ja tietohallintopäällikkö ovat valtuutettu valmistelemaan asiaa Virtain kaupungin osalta.
Sopimuksen päättymisen myötä yksi työntekijä palautuu Virtain kaupungilta Ruoveden kunnalle.

7 § Henkilöstön edustajan/edustajien kutsuminen seuraaviin kokouksiin
Käsiteltiin kohdassa 4 (§).

8 § Muut asiat
Nimetään viranhaltijaneuvotteluryhmä molemmista kunnista asioiden valmisteluun. Viranhaltijaneuvotteluryhmä sopii seuraavan kokouksen ajankohdan. Keskustelussa nousivat esiin myös muun muassa ulkokuntalaskutus ja kehittämisraha, joihin Virrat antaa vastauksen 15.2.2019 mennessä aikaisemmin sovitun aikataulun mukaisesti.

9 § Kokouksesta tiedottaminen
Muistio on julkinen, ja se on tämän kokouksen tiedote.

10 § Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.25, muistio tarkastettiin kokouksessa.

Takaisin