A

Neuvoja jätevesijärjestelmän kunnostamiseen

16.05.2018

Kaksi kesää aikaa kunnostaa vanhat järjestelmät

Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntö uudistettiin vuosi sitten. Uudistuksen myötä jätevesijärjestelmän kunnostamisen takarajaksi tuli erityisen herkille alueille 31.10.2019. Ympäristöministeriön koordinoimalla jätevesiviikolla kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla.

Suurin kiire on kiinteistöillä, jotka sijaitsevat erityisen herkillä alueilla, eli pohjavesialueilla tai enintään sadan metrin päässä vesistöstä. Näiden kiinteistöjen puutteelliset järjestelmät on kunnostettava 31.10.2019 mennessä. On siis kaksi kesää aikaa toimia!

Muilla alueilla kiinteistönomistaja voi itse päättää, milloin hän tekee järjestelmän saneerauksen. Jätevesijärjestelmän kunto ja mahdollisen uusimisen aikataulu kannattaa tarkistaa nyt niin suunnittelulle ja toteutukselle jää vielä aikaa. Toimiva järjestelmä on aina satsaus oman lähiympäristön ja talousvesikaivojen tilaan.

Neuvontaa saatavilla

Jätevesikysymysten parissa tuskailevia kiinteistönomistajia ei ole jätetty yksin asian kanssa, vaan KVVY:n jätevesineuvontahankkeet tarjoavat tähän apuaan. KVVY:n asiantuntijat ovat tavoitettavissa helposti puhelimitse ja sähköpostilla. Jätevesineuvojiin voi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi järjestelmän toimintakunto, saneeraustarpeet tai lainsäädäntö askarruttaa.

Puhelinneuvonnan lisäksi järjestetään jätevesineuvonnan kesäkiertue, jonka puitteissa neuvojat ovat tavattavissa erilaisten tapahtumien yhteydessä touko-elokuussa. Kesäkiertueen pysähdyspaikat lisätään tapahtumakalenteriin sitä mukaa kun ne varmistuvat. Voit myös ehdottaa oman kyläsi tapahtumaa kesäkiertueeseen.

Neuvonta on asukkaille ja mökkiläisille aina maksutonta ja jätevesineuvojat toimivat puolueetto-masti vailla kaupallisia kytköksiä. Neuvontatyön rahoittavat Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset. Katso varmistuneet neuvontatapahtumat www.kvvy.fi/tapahtumakalenteri.

Lisätiedot

ympäristöasiantuntija Lauri Sillantie, lauri.sillantie@kvvy.fi, p. 050 570 9511, www.kvvy.fi/jatevesi

Takaisin