A

12.9.2019 PÄIVITETTY TIEDOTE VEDENKÄYTTÄJILLE!

12.09.2019

Ruoveden kunnan Vesihuoltolaitos ja Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto

TIEDOTE VEDENKÄYTTÄJILLE

JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ VISUVEDEN JA PAJULAHDEN VESIOSUUSKUNNAN VERKOSTON ALUEELLA.

Keskiviikkona 11.9.2019 otetuista uusintanäytteistä on Visuveden verkostovedestä löydetty koliformisia bakteereja. Koliformisia bakteereita voi esiintyä talousvedessä esimerkiksi pintavesivalumien seurauksena.

Keskiviikkona 11.9.2019 aloitettu klooraaminen jatkuu edelleen Visuveden verkoston alueella sekä Pajulahden vesiosuuskunnan verkoston alueella. Klooraaminen voi aiheuttaa veteen kloorista aiheutuvaa maku- ja hajuhaittaa. Käytetty klooripitoisuus ei aiheuta terveyshaittaa.

Uusintanäytteissä ei olla havaittu indikaattorimikrobeja muista näytteenottopisteistä. Tilanteen kartoittamiseksi otetaan maanantaina 16.9. eri puolilta verkostoa ja vedenottamoilta lisää näytteitä.

Kaikki juoma- ja ruokavesi on edelleen keitettävä 5–10 minuuttia Visuveden ja Pajulahden vesiosuuskunnan verkoston alueella. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Peseytymiseen vettä voi käyttää normaalisti.

Tekstiviesti lähetetään niille alueen asiakkaille, joiden puhelinnumerot ovat järjestelmän tavoitettavissa. Tiedote julkaistaan Ruoveden kunnan internetsivuilla ja facebook -sivulla. Tiedote julkaistaan myös osoitteessa www.keuruu.fi/asukkaat/ymparistoterveydenhuolto

Veden keittokehotus muualla Ruovedellä ei ole enää voimassa.

Lisätietoja antavat:
- ympäristöterveyspäällikkö Anne Vornanen, p. 0400 328 322
- yhdyskuntatekniikan päällikkö Stefan Hirvelä, p. 044 787 1341.

Seuraavan kerran asiasta tiedotetaan tiistaina 17.9.2019 klo 15, kun tutkimustulokset on saatu. Silloin annetaan uudet toimintaohjeet.

Takaisin