A

Ruoveden kunnan ohjeet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi

16.03.2020

TIEDOTE
13.3.2020

RUOVEDEN KUNNAN OHJEET KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISEKSI

Ruoveden kunnassa on varauduttu koronavirustilanteeseen valmiussuunnitelman mukaisesti. Paik-kakunnalla ei ole tällä hetkellä tiedossa tartuntoja. Kunta on nostanut valmiuttaan koskien ko-ronaviruksen leviämistä ja ehkäisyä ja Suomen hallitus ja eri viranomaiset ovat antaneet ohjeistuk-sia toiminnasta pandemian uhatessa.

Maan hallitus on päättänyt suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Suositukset on julkaistu internet-sivuilla.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Valtioneuvosto päätti suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi, suositukset löytyvät internet-sivuilta:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

Ruoveden kunnan johtoryhmä, joka toimii myös valmiusryhmänä, on antanut omaa toimintaansa koskevat ohjeet ja suositukset toiminnasta Ruovedellä tämän hetken tilannekuvan pohjalta.

KUNTALAISILLE

On oletettavaa, että varautuminen aiheuttaa muutoksia myös normaalitoimintoihin. Tilanteen muuttuessa terveyspalveluissa saatetaan joutua tekemään myös joidenkin ei-kiirellisten ajanvarausten siirtämistä tai muiden toimintojen muokkaamista. Kaikkien poikkeustoimien tarkoituksena on varmistaa kriittiset toiminnot. Toivomme kuntalaisilta ymmärrystä tässä tilanteessa.

Aina saavuttaessa ja lähdettäessä julkisesta tilasta tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

KIRJASTO JA KIRJASTOAUTO

Kirjaston asiakaspalvelu suljetaan maanantaina 16.3.2020 toistaiseksi. Myöskään kirjastoauto ei kulje toistaiseksi.


KOULUT JA PÄIVÄKODIT

Koulujen ja päivähoidon mahdollisen sulkemisen osalta noudatamme valtakunnallisia linjauksia. Toistaiseksi näiden yksiköiden toiminta jatkuu normaalisti. Oppilaiden ja opiskelijoiden luokkaretket on valitettavasti jouduttu perumaan tai siirtämään.

Ruoveden kunta varautuu kuitenkin myös yksiköiden sulkemiseen, mikäli tilanne pahenee paikallisesti tai kansallisesti.

Myös huoltajien ja lasten vapaa-ajan ulkomaanmatkoja pyydetään välttämään mahdollisuuksien mukaan. Mikäli lapset huoltajineen tai huoltajat matkustavat ulkomaille, matkan jälkeen suosittelemme noudattamaan viikon mittaista varoaikaa ennen päivähoitoon tai kouluun palaamista.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Honkala-kodin allastoiminta suljetaan lauantain 14.3.2020 alkaen toistaiseksi.
Urheilukeskuksen kuntosalin ryhmävuorot on peruttu toistaiseksi.
Ruoveden opiston luennot on peruttu toistaiseksi.

Ruoveden kunnan johtoryhmä ohjeistaa kunnan alueella mahdollisesti tilaisuuksia järjestäviä tahoja harkitsemaan tilaisuuksien perumisia tai siirtämisiä. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä varovaisuutta riskiryhmien kanssa, joita ovat ikääntyneet ja perussairaat.

KEITURIN SOTEN YKSIKÖT

Omaisten vierailuja yksiköissä rajoitetaan siten, että vierailuista sovitaan etukäteen henkilöstön kanssa. Mikäli vierailu on perusteltua, henkilöstö varmistaa vierailijan terveydentilan, ohjaa omaisen huoneeseen ja sieltä pois. Vierailijoita voidaan sallia vain yksi kerrallaan.
Kaikki muut vierailut kielletään koskien terveydenhuollon osastoja ja kaikkia hoitokoteja
Ulkopuoliset muut tahot, kuten tavarantoimittajat, sopivat erikseen henkilöstön kanssa asioinnista yksiköissä.

Tämä suositus/määräys on voimassa 30.4.2020 saakka tai kunnes toisin määrätään.

HONKALAKOTI

Honkalakoti on tiedottanut omasta toiminnastaan 13.3. seuraavasti:
Honkalakoti ry noudattaa hallituksen 12.3. antamia ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Älä siis vieraile ikääntyneen omaisesi luona sairaana! Koronaviruksen riskit ovat ikäihmisille suuremmat kuin terveille aikuisille.
Voimapesätoiminta, ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta, liikuntaryhmät ja kehitysvammaisten ryhmätoiminta ovat tauolla toistaiseksi. Hieronta ja fysioterapia toimivat normaalisti ajanvarauksen mukaan!
Lounasravintola Hulda on suljettu toistaiseksi. Yksityistilaisuuksien varaukset ovat voimassa.
Honkalakoti seuraa sekä tilanteen kehittymistä että viranomaispäätöksiä ja ohjeistaa asiakkaitaan tarpeen mukaan.

 

KUNNAN HENKILÖSTÖLLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

MATKAT

Työhön liittyvät ulkomaanmatkat eivät ole toistaiseksi sallittuja. Myös vapaa-ajan ulkomaanmatkoja tulee välttää ja matkoista on ilmoitettava etukäteen esimiehelle. Ulkomailta palaavien työntekijöiden osalta otetaan käyttöön viikon mittainen varoaika, jonka aikana tule tehdä etätöitä, pitää vuosilomaa tai palkatonta vapaata. Työntekijän tulee olla yhteydessä esimieheensä ennen matkaa sekä ennen työhön palaamista matkan jälkeen.

ETÄTÖIDEN TEKEMINEN

Etätöistä sovitaan esimiehen kanssa ja niitä suositellaan tekemään aina kun se on mahdollista.

KÄSI- JA LÄHITYÖSKENTELYHYGIENIA

Tavattaessa noudatetaan THL:n suosituksia välttää kättelyä ja muuta fyysistä kontaktia.
Käsihygieniasta on huolehdittava erityisellä tarkkavaisuudella. Kaikissa asiakasyksiköissä on oltava mahdollisuus käsien pesuun. Kädet on pestävä ja kuivattava huolellisesti aina saavuttaessa julkiseen tilaan ja lähdettäessä tilasta, jossa on ollut useita henkilöitä.

VIERAILUT KUNTAAN JA KUNNAN TILAISUUDET

Ruoveden kuntaan suuntautuvia vierailuja ja ryhmien vastaanottamisia pyritään välttämään. Kunnan omien delegaatioiden vierailuja kotimaassa suositellaan perumaan tai siirtämään toistaiseksi.
Omia pienehköjä kokouksia ja toimielinten kokouksia pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään tai järjestämään sähköisesti. Vain välttämättömät kokoukset pidetään. Kokousten siirrosta tulee sopia yhdessä toimielinten puheenjohtajien kanssa. Kokouksiin osallistutaan ainoastaan täysin terveenä ja paikalla noudatetaan hyvää käsihygieniaa. Myös luottamushenkilöiden ulkomaanmatkoja pyydetään välttämään ja niistä on ilmoitettava etukäteen osastopäällikölle. Matkan jälkeen tulee noudattaa viikon varoaikaa kokouksiin osallistumisessa ja kunnan virastoissa vierailemisessa.

Myös kotimaassa tapahtuvia työmatkoja kehotetaan välttämään ja keskustelemaan esimiehen kanssa jokaisesta mahdollisesta työmatkasta etukäteen esimiehen kanssa. Myös kotimaassa tapahtuvaa vapaa-aja matkustamista suositellaan välttämään.

SAIRASTAPAUKSET

Lievienkin flunssaoireiden ilmaantuessa tulee jäädä kotiin työ- ja koulupäivinä keskusteltuasi esimiehesi kanssa. Esimiehillä on poikkeuksellisesti oikeus myöntää harkinnanvaraisesti sairaslomaa omalla ilmoituksella viisi työpäivää. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta. (soitto työnantajalle päivittäin)

VARAUTUMINEN

Kunnan johtoryhmän jäsenet edellytetään olevan tavoitettavissa ympäri vuorokauden puhelimitse tois-taiseksi.

TIEDOTTAMINEN

Ruoveden kunnan johtoryhmä tiedottaa kunnan palveluista ja muista toimenpiteistä.
Koko henkilöstöä kehotetaan seuraamaan Terveyden ja hyvinvointilaitoksen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sivuja.


Lisätietoja: Ruoveden kunnan johtoryhmä
Vs. Kunnanjohtaja Riku Rekonen riku.rekonen(at)ruovesi.fi 044 787 1301
Muutosjohtaja Heidi Tanhua heidi.tanhua(at)ruovesi.fi 0400 189 080
Tekninen johtaja Harri Apell harri.apell(at)ruovesi.fi 044 787 1340
Sivistystoimenjohtaja Aila Luikku aila.luikku(at)ruovesi.fi 044 787 1400
Kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä sirkku.makela(at)ruovesi.fi 044 787 1304

Takaisin