A

Ruoveden kunnan toimenpiteet koronan leviämisen ehkäisemiseksi 29.11.2020, päivitetty 18.12.2020

18.12.2020

Ruoveden kunnan toimenpiteet koronan leviämisen ehkäisemiseksi 29.11.2020

Kunnan kokoukset
- Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset pidetään toistaiseksi etäkokouksina

Tapahtumat
- Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet perutaan ajalla 2.12.2020 – 10.1.2021 Tapahtumakohtaisia linjauksia tehdään ja niistä tiedotetaan erikseen.

Kunnantalo ja sivistysosasto
- Kunnantalon ja sivistysosaston ovet suljetaan ja ensisijaisesti asiointi pyritään hoitamaan joko puhelimitse tai sähköpostilla. Niissä tapauksissa, kun tapaaminen on välttämätön, se on sovittava etukäteen. Asiakastapaamisissa on vahva maskin käyttösuositus.
- Kunnan työntekijät siirtyvät aiempaa enemmän etätöihin. Osastopäälliköt linjaavat osastojensa etätyökäytännöt ja tarvittaessa osastopälliköillä on mahdollisuus myös antaa määräys etätyön tekemisestä.

Työpajat
- Työpajat Amanda, Alvari ja Akseli suljetaan asiakkailta
- Työpajojen työntekijät työskentelevät pajoilla huomioiden yleiset ohjeet muun muassa maskien käytöstä
- Kuntouttava työtoiminta jatkaa huomioiden ohjeistukset

Opetustoimi
- Lähiopetus jatkuu. Kouluun saa tulla vain täysin terveenä ja käsihygieniasta ja turvaväleistä on huolehdittava. Kouluruokailut järjestetään porrastetusti.
- Lukio-opetus jatkuu lähiopetuksena. Lukiolaisille annetaan Pirkanmaan koronanyrkin linjauksen mukaisesti vahva suositus käyttää kasvomaskeja. Lukioon saa tulla vain täysin terveenä.
- Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen osalta kunta tiedottaa oppilaita ja huoltajia tarvittaessa tarkemmin alkuviikosta.

Varhaiskasvatus
- Varhaiskasvatukseen saa tulla vain täysin terveenä. Lasta tuotaessa ja haettaessa huoltajille annetaan vahva maskinkäyttösuositus. Huoltajat vastaavat itse maskeistaan. Lapset tuodaan ainoastaan ulkoeteiseen saakka, josta varhaiskasvatuksen henkilöstö noutaa heidät. Lapsen haku hoidosta tapahtuu pihalta.

Jäähalli
- Jäähallissa pidettävät harrasteryhmät ja liikuntakerhot perutaan ajalla 2.12.2020 - 10.1.2021

Kunnan urheilukeskuksen kuntosali ja muut sisäliikuntatilat
- Kunnan urheilukeskuksen kuntosali sekä muut kunnan sisäliikuntatilat suljetaan ja kaikki kunnan järjestämät liikuntaryhmät keskeytyvät ajalle 1.2. - 21.2.2020.

Koulujen salit
- Suljetaan ulkopuolisilta, eli kaikelta muulta paitsi opetuskäytöltä 2.12.2020 alkaen

Ulkoliikuntapaikat
- Pidetään avoinna ja kunta suosittelee huolehtimaan liikunnasta käyttäen ulkoliikuntapaikkoja, hyödyntäen olemassa olevia luontoreitistöjä ja muita luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia.

Honkalan kuntoallas
- Suljetaan toistaiseksi ja uudelleen avaamisesta ilmoitetaan myöhemmin.

Nuorisotila Vintti
- Suljettu ajalla 2.12.2020–10.1.2021

Kirjasto
- Kuntalaisille tarjotaan rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten. Kirjaston muuta palvelut suljetaan 2.12.2020 – 10.1.2021 Asiasta tiedotetaan lisää maanatain 30.11. aikana kirjaston ja kunnan nettisivuilla.

Ruoveden opisto
- Kurssi- ja muu toiminta päätetään 2.12.2020 alkaen. Opiston toiminnan uudelleen käynnistämisestä tullaan tiedottamaan kunnan sivuilla sekä Ruovesi-lehdessä.

Lasten ja nuorten harrastekerhot ja ryhmät
- Kaikki lasten ja nuorten harrastekerhojen toiminta päätetään 2.12.2020 alkaen. Toiminnan käynnistymisestä tiedotetaan myöhemmin.

Ruoveden kunnan asiointiliikenne
- Asiointiliikenne jatkuu. Kuljetuksissa on vahva maskinkäyttösuositus ja turvaväleistä tulee huolehtia.

Ruoveden kunnan tiedotus
- Ruoveden kunta tiedottaa kunnan omilla nettisivuilla, kunnan Facebook -sivuilla ja Ruovesi-lehdessä.

Vähävaraisten maskijakelu
- Ruoveden kunta hoitaa vähävaraisten kasvomaskien jakelun keskitetysti kunnantalolta ajanvarauksella. Maskeja jaetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9–12. Ennen kuin maskeja noutaa tulee olla yhteydessä kanslisti Heikki Maunuun heikki.maunu@ruovesi.fi tai 044 787 1378 ja sovittava maskien hakuaika.


Lisätietoja
Eeva Viitanen
Kunnanjohtaja
eeva.viitanen@ruovesi.fi
044 787 1300

 

Takaisin