A

Lomakkeet

Asuminen ja rakentaminen

Hakemus kiinteistön liittymisestä vesihuoltoon (pdf)
IV-työnjohtaja/tarkastuspöytäkirja (pdf)
KVV-työnjohtaja/tarkastuspöytäkirja (pdf)
Naapurin kuuleminen (pdf)
Naapurien kuuleminen, maa-aineslupa (pdf)
Naapurien suostumus (pdf)
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus (pdf)
RH2, huoneistotiedot (pdf)
RK9, rakennuksen poisto (pdf)
RH1, rakennushankeilmoitus (pdf)
Rakennuslupahakemus (pdf)
Rakennustyön aloituskokous (pdf)
Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta (pdf)
Vastaavan työnjohtajan hakemus (pdf)
Vastaavan työnjohtajan tarkastuspöytäkirja/rakennustyön tarkastusasiakirja (pdf)
Vuokra-asunnon haku (pdf)
Vuokra-asunnon irtisanominen (pdf)

Kirjasto

Aikuislainaajan kirjastokorttihakemus (pdf)
Alle 15-vuotiaan kirjastokorttihakemus (pdf)

Koulut, varhaiskasvatus, opiskelu, kerhot ja nuorisotyö

Esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen (päivähoitoon) haku (pdf)
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (pdf)
Iltapäiväkerhohakemus (pdf)
Kouluhuoneiston käyttöhakemus (pdf)
Koulukuljetushakemus (pdf)
Opintosetelihakemus (pdf)
Selvitys lapsen hoitoajoista (pdf)
Varhaiskasvatukseen (päivähoitoon) ja esiopetukseen haku (pdf)
Varhaiskasvatukseen (päivähoitoon) haku (pdf)
Varhaiskasvatuksen tarkistushakemus (pdf)
Yrittäjän tuloselvitys (pdf)

Tilojen käyttöhakemukset

Viljamakasiinin käyttöhakemus (pdf)

Työ ja elinkeinot

Anomus koulutuksesta/kokoukseen osallistumisesta (pdf)
Matkalasku (pdf)

Yhdistystoiminta, järjestöt

Toimintatietolomake (pdf)
Toiminta-avustuksen hakulomake, kulttuuri- ja nuorisotoiminta (pdf)

Ympäristö

Ympäristölupahakemuksen ohjeet ja lomakkeet
Maa-ainesten ottoon liittyvät luvat ja ilmoitukset
Naapurien kuuleminen, maa-aineslupa 
Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
Aumausilmoitus ja lannanlevityksen poikkeusilmoitus
Rekisteröinti-ilmoitus
Ruoppaus- ja niittoilmoitus
Ojitusilmoitus
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta (pdf)
Ohje vesihuoltolain mukaisen vapautushakemuksen täyttämiseen (pdf)
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä (pdf)

Muut lomakkeet

Sivuston suomi.fi -linkistä: Asioi verkossa löytyy hakupalvelun kautta erilaisia lomakkeita, jotka käyvät kaikkiin kuntiin.