A

Suositus kansalaisille kasvomaskien käytöstä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella

30.09.2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi 24.9. uudistetun suosituksen kasvomaskien käytöstä kansalaisille. Suosituksen mukaiset kasvomaskin käyttöaiheet vaihtelevat alueittain paikallisen epidemiatilanteen mukaisesti. Pirkanmaalla epidemiatilanne täyttää kiihtymisvaiheen kriteerit ilmaantuvuuden osalta.

Kasvomaskia suositetaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuositus):
- Joukkoliikenteessä
- Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
- Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskin käyttöä seuraavissa tilanteissa:
- Sisätiloissa tapahtuvat joukkokokoontumiset
  o Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset ja muut esittävän taiteen tilaisuudet, jääkiekko-ottelut ja muut urheilutapahtumat
  o Messutapahtumat, sisätiloissa järjestettävät festivaalit
  o Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
- Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä
  o Kuten suuret ulkoilmakonsertit, festarit, ym.

Suosituksen ulkopuolelle jäävät kokoontumiset:
- Tilanteet, joissa etäisyyksien pitäminen on mahdollista
- Vakiintuneet yhteisöt, kuten koulut, päiväkodit, toimistomuotoiset työyhteisöt

Mainittujen tilanteiden lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan muissakin tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei onnistu. Luonnollisesti kasvomaskia voi halutessaan käyttää muutenkin.

Ohjeita kasvomaskin valintaan ja käyttöön löytyy THL:n suosituksesta

Katso myös:
Kysymyksiä ja vastauksia maskisuosituksesta
Tietoa itse tehdyistä kasvomaskeista (Työterveyslaitos)
Tietoa suu-nenäsuojuksesta ja hengityksensuojaimista (Työterveyslaitos)
Toimintaohje työnantajille (Työterveyslaitos)

Tays tiedote 29.9.

Takaisin