A

Terveysturvallisuussuunnitelma

21.06.2021

Jos olet järjestämässä yleisötilaisuutta, sinun tulee tehdä terveysturvallisuussuunnitelma. Tarkempaa tietoa rajoituksista löydät aluehallintoviraston verkkosivuilta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.

Laadi terveysturvallisuussuunnitelma seuraavasti:

• Perehdy opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeeseen ja tartuntatautilain pykälän 58 c sisältöön.
• Täytä tämä lomake kokonaisuudessaan. Halutessasi voit laatia oman vapaamuotoisen suunnitelman, kunhan se sisältää samat ydinasiat kuin tämä lomake.
• Tallenna laatimasi terveysturvallisuussuunnitelma itsellesi. Se on pyydettäessä esitettävä asiasta vastaaville viranomaisille.
• Jos tapahtumasta on tehtävä ilmoitus poliisille, voi poliisi pyytää suunnitelman hyväksyntää myös tartuntataudeista vastaavalta viranomaiselta.

Ohjeita järjestelyistä voi kysyä hallintolääkäriltä jolle myös suunnitelma tulee toimittaa sähköpostitse.
Yhteystiedot Timo Leppäharju, timo.leppaharju(ät)virrat.fi, puhelin 044-715 1071.

Poliisin yhteystiedot tapahtumia koskevissa lupa-asioissa:
turvallisuushallinto.sisa-suomi(ät)poliisi.fi

Tilaisuuden nimi, aika, paikka, tilaisuuden järjestämisestä vastaava henkilö tai taho ja tilaisuuden toistuvuus
Tilaisuus
Tilaisuuden nimi:
Aika:
Paikka:
Tilaisuus on toistuva (esimerkiksi pelikauden ottelut tai toistuvat näytökset): Kyllä / ei
Vastuuhenkilö ja hänen yhteystietonsa
Nimi:
Puhelinnumero:
Sähköposti:

1. Tilaisuuden järjestelyissä ja suunnitelmaa luodessa on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä sekä hyödynnetty opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatimia periaatteita vastuullisen tapahtuman järjestämiseksi. Tartuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset on huomioitu.
Kyllä / ei

2. Tilaisuuteen osallistuvia on ennakkoon ohjeistettu olemaan osallistumatta, mikäli vähäisiäkään koronavirusinfektion oireita ilmenee, tai osallistuja on karanteenissa tai eristyksessä. Osallistujille on kerrottu, miten terveysturvallisuus on tilaisuudessa huomioitu.
Miten toteutetaan?

3. Tilaisuuteen osallistuville suositellaan maskien käyttöä. Käytettyjä maskeja varten varataan riittävästi roska-astioita.
Miten toteutetaan?

4. Tilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen (esimerkiksi käsidesi on helposti saatavilla tai käsien peseminen on mahdollistettu koko tilaisuuden ajan).
Miten toteutetaan?

5. Yleisöä ohjataan niin, että ruuhkautuminen vältetään. Tilausuudessa huomioidaan etenkin riskipaikat, joihin yleisöä voi keräytyä, esimerkiksi myyntipisteet ja WC:t. Näitä riskipaikkoja valvotaan ja yleisöä opastetaan aktiivisesti järjestäjän toimesta.
Miten toteutetaan? Kuka valvoo?

6. Tilaisuuden osallistujien henkilömäärä on rajoitettu käytettävissä olevan tilan mukaisesti niin, että turvavälejä on mahdollista ylläpitää.
Miten toteutetaan?

7. Tilaisuudessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
Miten toteutetaan?

8. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot tilaisuuteen osallistuneista henkilöistä. Tartunnanjäljityksen mahdollisuus on huomioitu suunnitelmaa tehdessä.
Miten toteutetaan?

9. Tilaisuutta suunnitellessa on pohdittu mahdollisuutta porrastaa osallistujien paikalla olemista (esimerkiksi kilpailuissa, joissa on eri lähtöaikoja).
Miten toteutetaan?

10. Tilaisuutta suunnitellessa on pohdittu mahdollisuutta eriyttää yleisöä esimerkiksi eri ryhmiin tai katsomoihin siten, että ryhmät eivät ole tekemisissä keskenään tilaisuuden aikana.
Miten toteutetaan?

Takaisin