A

Tulomuuttajakysely

03.10.2019

Hei!

Ruoveden kunta haluaa olla hyvän arjen kunta, jossa jokaisen on hyvä asua, elää ja yrittää. Kunnan työntekijöinä haluamme olla lähellä kuntalaista, kuunnellen ja ystävällisesti palvellen.
Haluamme, että kunnastamme huokuva positiivinen yhdessä tekemisen henki välittyy ympäristöömme. Olet ehkä juuri muuttanut paikkakunnalle tai jo hetken asunut täällä - siksi haluaisimme kuulla mielipiteesi kuinka olemme tavoitteissamme onnistuneet.

Terveisin

Eeva Viitanen
kunnanjohtaja

___________________________________

Kyselyn on laatinut Päivi Mäenpää:

"Opiskelen Tampereen Ammattikorkeakoulussa liiketalouden tradenomiksi. Teen opinnäytetyötä yhteistyössä Ruoveden kunnan kanssa. Opinnäytetyöni tarkoituksena on saada tietoa millaista palvelua olet tarvinnut Ruoveden kunnalta muuttaessasi paikkakunnalle sekä miten olet kokenut saamasi palvelun kunnan työntekijöiltä.

Arvostaisin todella, jos sinulta löytyisi muutama minuutti aikaa vastata kyselyyn. Kaikkien kyselyyn osallistuneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan 2 älypuhelinta ja 10 kpl risteilyjä Tarjanne-laivalla. Tutkimuksen onnistumisen kannalta olisi tärkeää saada vastauksesi, vaikka et olisi palveluja tarvinnut. Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tutkimukseen, johon tämä saatekirje liittyy. Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti, eikä tutkimuksen tuloksista voi vastaajaa tunnistaa. Tallentamisen jälkeen vastauslomakkeet hävitetään."

Linkki kyselyyn: Tulomuuttajakysely

Tutkimusta koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse: paivi.maenpaa@tuni.fi.

Takaisin