Yksinyrittäjän tuki Ruovedellä:

 • Yksinyrittäjän tuki on 2000 euron kertakorvaus. Se on saajalleen veronalaista tuloa. 
 • Alla olevat ehdot ja kriteerit ovat valtion säännöksissä annettuja. Lisää yksityiskohtaisia vastauksia löydät osoitteesta https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista
 • Tarkista mihin kuntaan yrityksesi on rekisteröity. Yritysrekisteri osoitteessa www.ytj.fi
 • Poikkeustilanteessa haun voi tehdä myös paperilla. Ota tässä tapauksessa yhteyttä Eeva Viitaseen tai Vuokko Mäenpäähän.
 • Eeva Viitanen                                   Vuokko Mäenpää
  kunnanjohtaja                                   yritysneuvoja
  puh. 044 7871 300                            puh. 050 526 1185
  eeva.viitanen(at)ruovesi.fi                 vuokko.maenpaa(at)ruovesi.fi
 • Katso hausta julkaistu video tästä

 

Kenelle avustusta voidaan myöntää?

 • Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa yrittäjää, jolla ei ole palkattua työntekijää.
 • Yksinyrittäjän tilanne katsotaan sen mukaan, mikä on tilanne hakemushetkellä (esim. työntekijät on irtisanottu).
 • Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 työntekijää, mutta on lomauttanut työntekijänsä katsotaan tämän kuuluvan
  ELY-keskuksen palveluiden piiriin. 
 • Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja ei hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksin yrittäjäksi. 
 • Tukea voidaan myöntää sellaiselle yritykselle, joka on rekisteröity Ruovedelle

Päätoiminen yrittäjyys

 • Avustuksen edellytyksenä on, että yrittäjyys on päätoimista
 • Päätoimisella yksinyyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus numero) tai joka voi
  esittää vähintään vuosittaisen 20000 euron laskutuksen (sis. alv). 
 • Mikäli yritys on aloittanut toimintansa alle 6kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20000 euron
  laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla
 • Mikäli yrittäjä saa eläketuloja, se ei estä tuen hakemista, mutta päätoimisuus yritystoiminnasta on silti täytyttävä sekä muut ehdot. 
 • Yksinyrittäjän tukea myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. 
 • Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi eikä näin ollen oikeuta avustukseen.

Avustuksen myöntämisen ehdot

 • Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian vuoksi 16.3.2020
 • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat ovat laskeneet 16.3.2020 jälkeen laskeneet yli 30 prosenttia, kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kirjanpidon ja tiliotteiden perusteella. Mikäli kyse on sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä. 
 • Yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
 • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätöksessä tai veroilmoituksessa.
 • Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (kirjanpito tai tiliote) kannattavuudesta ja siitä, että 20000euron vuosi laskutus olisi toteutunut.
 • Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma verovelan maksamisesta. Verovelan maksusuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin hakee avustusta. 
 • Hakija pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. 
 • Yksinyrittäjän tuen lähtökohtana on, että luotetaan hakijan hakemuslomakkeella ilmoittamaan tietoon
 • Avustusta ei voida myöntää maa- ja metsätalouden eikä kalatalouden yrityksille, eikä maataloustuotteiden jatkojalostukseen. 

Mitä tietoja hakemukseen tarvitaan?

 • Hakijan perustiedot
 • Toiminnan kuvaus
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvana vuonna sekä kahden viimeisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten hakija aikoo avustuksen käyttää)
 • Hakemukseen liitettävät liitteet:
  • tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
  • jäljennöksen kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet vuoden 2020 aikana
  • Mikäli on verovelkaa, tarvitaan verovelkatodistus
 • Yrittäjän tulee vakuuttaa, että ilmoittamansa tiedot ovat oikein

Milloin hakemus käsitellään ja avustus maksetaan?

 • Hakemukset käsitellään Ruoveden kunnassa heti ja niihin tehdään päätökset päivittäin.
 • Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 
 • Myönteisen päätöksen saaneet hakemukset siirretään maksuun päivittäin. 
 • Yrittäjälle tulee järjestelmästä automaattisesti tieto, milloin hakemus on saanut päätöksen.