A

Jätehuolto ja kierrätys

Jätehuollon tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä, vähentää jätteistä aiheutuvia haittoja sekä edistää jätteiden hyötykäyttöä. Kunnilla on vastuu jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden osalta. Jätteiden keräyksen ja kuljetuksen sekä jätehuoltoon liittyvän neuvonnan hoitaa Ruoveden alueella Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Sopimus kiinteistön liittymisestä jätehuoltoon tehdään suoraan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa.

Jätehuoltoviranomaistehtävät Ruoveden kunnan alueella hoitaa Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto, joka on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntien yhteinen seudullinen viranomainen. Jätehuoltojaoston tehtäviin kuuluvat mm. jätehuoltomääräysten ja jätetaksan hyväksyminen, jätemaksujen määrääminen, jätemaksua koskevien muistutusten käsitteleminen ja järjestetyn jätteenkuljetuksen aluerajoista päättäminen.

Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista. Ympäristönsuojeluviranomasen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristön roskaantumiskiellon ja maaperän pilaantumiskiellon noudattamisen sekä jätehuollon järjestämisen valvonta. 

Jätemaksujen kohtuullistamisasioista päättää Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto, joka on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntien yhteinen seudullinen viranomainen. Jäteastioiden tyhjennysvälien muuttamista koskeva hakemus käsitellään jätehuoltojaostossa.

Linkki kierrätys.info:n karttapalveluun, josta löytyy kaikki kunnan alueella olevat jäte- ja kierrätyspisteet.

 

Käyttökelpoisten tavaroiden kierrätyspisteiden yhteystiedot löytyvät osiosta Työ ja yrittäminen / työllisyydenhoito. 

Linkki kierrätyskeskuksen ja huonekalukierrätyksen yhteystietoihin