A

Hyvinvointi ja terveys

Terveyspuu

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilannetta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa ja Punkalaitumen kunnassa kuvaa terveyspuu: mitä vihreämpi kunta, sitä parempi on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilanne. Valitut tunnusluvut perustuvat Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen.

Tutustu Ruoveden kunnan hyvinvoinnin palvelutarjottimeen.

Ravitsemus

Ravitsemuksella on merkittävä osuus hyvinvoinnin osatekijänä. Muun muassa kouluruokailun järjestämisestä säädetään opetuslaeissa: perusopetuslaki, lukiolaki, laki ammatillisesta koulutuksesta. Kouluruokailuun panostaminen on investointia tulevaisuuteen: se tuo säästöjä pitkällä aikavälillä.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta pitää tärkeänä, että jokainen koululainen syö kouluaterian päivittäin, sillä se ehkäisee osaltaan myös lasten ja nuorten ylipainoa. Työikäisten kohdalla ravitsemus on merkittävä tekijä työhyvinvoinnin säätelyssä. Ravitsemusopillisesti oikein rakennettu lounas antaa vireyttä ja energiaa koko päiväksi. Ikäihmisten ravitsemuksessa korostetaan riittävää proteiinin ja energian saantia.

Ravitsemuksen ABC
Ikäihmisen ruokavalio
Lapsiperheen ruoka
Nuoren urheilijan ravitsemus

Terveysliikunta

Lasten ja nuorten liikuntatottumukset muotoutuvat jo varhain. Monipuolinen liikunnan harrastaminen tukee kehitystä ja ehkäisee ylipainoa. Työikäisten kohdalla on tärkeää pitää yllä lihaskuntoa. Liikuntapiirakka on oiva väline omahoidon tarkasteluun ja suunnitteluun: sillä päivään saadaan liikunnan kautta lisää energiaa. Ikäihmisten liikunnassa ja kunnon ylläpitämisessä korostuvat tasapainon ja lihaskunnon ohella mukava yhdessäolo ja mielen virkistäminen. 

Terveysliikunnan suositukset 18–64-vuotiaille (UKK-instituutti)
Tietoa terveysliikunnasta
Kunnossa kaiken ikää
Terve koululainen -sivusto

Mielen hyvinvointi

Mielenterveys vaihtelee elämäntilanteen mukaan. Meillä jokaisella on oma erilainen kokemus siitä, millainen on hyvä mielenterveys. Yleisesti katsotaan, että ihminen on mieleltään terve, kun hän kykenee selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista (ihmissuhteista, päivittäisestä liikkumisesta, työstä ja vapaa-ajasta) siten että itse ja kanssaihmiset eivät kärsi.

Terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä omalle jaksamiselle. Hyvään mielenterveyteen yhdistetään usein onnellisuus, iloisuus ja hyväntuulisuus. Mutta ihan kaikkien elämään kuuluvat myös esimerkiksi häpeän ja surun tunteet. Mieleltään terve ihminen on valmis kohtaamaan myös epäonnistumisia. Mielenterveyteen kuuluu kyky, rohkeus ja halu elää elämänsä itselle mielekkäällä tavalla. Hyvä itsetunto tukee mielenterveyttä. Muista myös iloita pienistä asioista!

Mielenterveyden häiriöistä puhutaan silloin, kun oireet rajoittavat toimintakykyä jollain tavalla. Pahimmassa tapauksessa mielenterveyden häiriöt voivat vammauttaa henkilön lähes kokonaan ja sulkea esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Mielenterveyshäiriöitä ovat muun muassa ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt ja mielialahäiriöt. Päihteiden ja huumeiden käytön välttäminen on parasta itsehoitoa, sekä niiden käyttöön liittyvien terveyshaittojen vuoksi, että niiden käytön laittomuuteen liittyvien erilaisten sosiaalisten seuraamusten vuoksi.

Mielenterveystalo
Mielenterveysseura
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdelinkki
Mielenterveysomaisten keskusliitto