A

Vedenottamot

Vedenottokäytössä olevat pohjavesialueet

Pohjavesialue Vedenottamo Lupa tai antoisuus Vedenotto 2013
Visuvesi Käpykangas 400 m3/d 29 m3/d
Visuvesi Huilahti 250 m3/d 42 m3/d
Jäminkipohja Jäminkipohja 300 m3/d 65 m3/d
Ruhala Ruhala 100 m3/d 49 m3/d
Kirkkokangas Kirkonkylä 600 m3/d 252 m3/d
Kirkkokangas Kauttu 600 m3/d 233 m3/d
Navettaharju Pakonen 200 m3/d 14 m3/d

Ruoveden kunnan alueella olevien luokiteltujen pohjavesialueiden (27 kpl) kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 37 560 m3/d.

Kirkonkylän ja Kautun ottamot omistaa Osuuskunta Vesijako, joka huolehtii vedenjakelusta kirkonkylässä. Jäminkipohjan, Ruhalan ja Visuveden ottamot omistaa kunta. Visuveden ottamoon kuuluu myöskin Huiskanlähteen vedenotto. Pakosten ottamo kuuluu Mustajärven vesiosuuskunnalle. Ruovedellä on lukuisia pieniä muutaman talouden yhteisiä vesiyhtymiä.

Kaikkien ottamoiden vesi alkaloidaan ennen verkostoon johtamista lukuun ottamatta Pakosen vedenottamoa, josta vesi johdetaan verkkoon käsittelemättömänä.