A

Metsässä

Loppukesällä lähdetään marjaan, sieneen tai muuten vain kulkemaan metsään. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa metsissä ja mailla saa liikkua vapaasti. Kyseessä on vakiintunut, perinteinen oikeus, jota ei ole säädetty laissa.

Jokamiehenoikeudet Pohjoismaissa

Sallittua on

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen maastossa, ei kuitenkaan pihamailla tai pelloilla, niityillä ja viljelyksillä jos niille voi aiheutua vahinkoa
 • tilapäisesti oleskella mailla, joilla muutoinkin saa liikkua vapaasti; esim. telttailla tarpeeksi etäällä lähimmästä asutuksesta
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja onkia ja pilkkiä
 • kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä.

Kiellettyä on

 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä tai niiden poikasia
 • häiritä poroja ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta, jäkälää tms. toisen maalta
 • tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa syytä
 • häiritä kotirauhaa esim. leiriytymällä liian lähelle asutusta tai metelöimällä
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa tai metsästää ilman asianmukaisia lupia.

Nämä oikeudet ja velvollisuudet koskevat myös Suomessa oleskelevia ulkomaalaisia.

Rauhoitetut kasvit ja eläimet