Business Finlandin palvelut yrityksille

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on potentiaalia kansainväliseen kasvuun ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseesi uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Innovaatiosetelissä avustuksen määrä on 5 000 euroa ja 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä. Voit käyttää tämän summan ostaaksesi palveluita yhdeltä tai useammalta palveluntuottajalta. Yrityksesi voi saada setelin vain kerran.

Lisätietoja.

Tempo-rahoitus

Tempo-rahoitus sopii startup-, pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksenne voi rahoituksen avulla parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla.

Tempo-rahoitus on enintään 50.000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 66 667 euroa. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Maksamme rahoituspäätöksen jälkeen 70 prosenttia rahoituksesta ja loppuosan projektin loppuraportin yhteydessä. Midcap-yrityksille koko rahoitus maksetaan loppuraportin yhteydessä.

Rahoitus on kilpailtua ja jokainen vähimmäiskriteerit täyttänyt yritys ei automaattisesti saa rahoitusta. Business Finland arvioi aina päätöstä tehdessään yrityksen liiketoimintaa kokonaisuutena: kilpailuetua ja kasvusuunnitelmaa, tiimiä ja rahoituksen riittävyyttä.

Lisätietoja.

Explorer-rahoitus

Explorer-rahoituksen avulla voit palkata tai hankkia osaamista kansainvälisille markkinoille menoon, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille tai koota yritysten ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen.

• Market explorer
- Osta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla.

• Talent explorer
- Talent Explorer -rahoituksella voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa kohdemarkkinasta yrityksesi etenemiseen uudella kansainvälisellä markkinalla.

• Group explorer
- Group Explorer -rahoitus on tarkoitettu vähintään neljän yrityksen ryhmille yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla.

• Exhibition explorer
- Osallistu merkittävään kansainväliseen messutapahtumaan toisten pk- ja MIDCAP-yritysten kanssa

Lisätietoja.

Muut rahoitukset

Yllä olevien lisäksi Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Lisätietoja.