A

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantaina ja tarpeen mukaan muina päivinä. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä pöytäkirjan tarkastamista seuraavana päivänä. (KH:n päätös 12.1.2004 § 4)

Vuoden 2023-2024 kunnanhallituksen kokouspäivät:

joulukuu 4. ja 18.

tammikuu 8. ja 22.

helmikuu 5. ja 19.

maaliskuu 4. ja 25.

huhtikuu 8. ja 22.

toukokuu 6. ja 20.

kesäkuu 3. ja 17.

Kunnanhallitus luo valmistelutyöllään kunnanvaltuustolle edellytykset päättää kunnan toiminnoista. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Paikkajako

Ruotu

3

Kok 1

Kesk

1

SDP

1

RuoSit     

1

Jäsenet ja varajäsenet 2021–2023

Jäsen

Varajäsen

Marcus Hackman, pj      

Sanna Leponiemi

Mervi Härkönen, vpj.

Mikko Lindell

Heidi Kuutti-Selkee

Jyrki Jokinen

Ville Vauhkonen

Paula Lähteinen

Markku Simula

Paula Rinki

Jussi Nurmi

Jarmo Honkanen

Anita Viljanmaa

Paula Raivio