A

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä vuoden 2019 voimaan tullut tietosuojalaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Ruoveden kunnan tietosuojavastaava

Hallintojohtaja Ville Happonen
p. 044 787 1301
ville.happonen(ät)ruovesi.fi

Tietojen käsittelyperuste

Suurin osa Ruoveden kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Näihin palveluihin ei tarvita erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseen perustuen, ja tällöin tietojen käsittelyyn pyydetään suostumus.
Suostumuksen voi myös peruuttaa koska tahansa.
Muutamissa tietyissä poikkeustapauksissa henkilöllä on oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (artikla 17: oikeus tulla unohdetuksi). Jos henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten, poisto-oikeutta ei ole.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)
Rekisteritietojen oikaisupyyntö (pdf)

Tarkastus- ja oikaisupyyntö palautetaan täytettynä rekisterin yhteyshenkilölle henkilökohtaisesti.
Palautuksen yhteydessä oikaisupyynnön tekijän on todistettava henkilöllisyytensä.

Tietosuojaselosteet

10 tiedostoa

apps menu
Henkilöstöhallinnan rekisteri 2023
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
49 kt
29.6.2023
Julkaistu:
29.6.2023
Päätöksentekojärjestelmän ja asiakirjahallinnon asiakasjärjestelmä 2023
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
46 kt
29.6.2023
Julkaistu:
29.6.2023
Päätöksentekojärjestelmän ja asiakirjahallinnon asiakasjärjestelmä 2023
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
46 kt
29.6.2023
Julkaistu:
29.6.2023
Rekisteriseloste erikoisruokavaliot 2023
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
45 kt
29.6.2023
Julkaistu:
29.6.2023
Rekisteriseloste Titania 2023
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
45 kt
29.6.2023
Julkaistu:
29.6.2023
Rekisteriseloste Titania 2023
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
45 kt
29.6.2023
Julkaistu:
29.6.2023
Rekisteriseloste vuokra asuntojen asiakasrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
46 kt
29.6.2023
Julkaistu:
29.6.2023
Rekisteriseloste välipalaluvat 2023
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
45 kt
29.6.2023
Julkaistu:
29.6.2023
Ruoveden kunnan sidonnaisuusrekisteri
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
77 kt
9.2.2022
Julkaistu:
9.2.2022
Vaalien toimittamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
244 kt
8.4.2020
Julkaistu:
8.4.2020