A

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto kokoontuu tarvittaessa, keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Valtuusto kokoontuu myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jossakin asiassa toisin päätä.

Paikkajako 2021–2025

Ruotu

7

Kok 4

SDP

3

Keskusta 2

Vasemmistoliitto

1

Ruoveden Sitoutumattomat

2

KD

1

PS 1

Jäsenet 2021–2025

Luottamushenkilöiden sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(ät)ruovesi.fi

Puheenjohtaja: Marko Kivi, (kok) 
I varapuheenjohtaja: Jukka Majala, (ruotu)
II varapuheenjohtaja: Terhi Lahtinen (sdp)

Muut jäsenet
Marcus Hackman, (ruotu)
Mervi Härkönen, (kok)
Jyrki Jokinen, (ruotu)
Päivi Koivunen, (sdp)
Matti-Paavo Korppoo (kok)
Heidi Kuutti-Selkee (ruotu)
Terhi Lahtinen (sdp)
Riikka Lehti, (kd)
Sanna Leponiemi, (ruotu)
Raimo Leppänen, (vas)
Mikko Lindell, (kok)
Jouni Neste, (kesk)
Jussi Nurmi, (ps)
Hanna Pynnöniemi, (ruotu)
Paula Raivio, (ruosit)
Markku Simula, (sdp)
Ville Vauhkonen, (ruotu)
Anita Viljanmaa, (ruosit)


Varajäsenet
Anne Hackman, (ruotu)
Esko Häyrynen, (kesk)
Sinikka Jokinen, (vas)
Jukka Kiintonen, (kok)
Tapio Koivunen, (sdp)
Jali Kontuniemi, (kok)
Hanna Kymäläinen-Rikkonen (sdp)
Janne Lahtinen, (kok)
Tuula Lampinen, (ps)
Raimo Louhio, (ruotu)
Juhani Lundén, (ruotu)
Paula Lähteinen, (ruotu)
Virve Marttila, (kok)
Taija Mikkonen, (ruotu)
Pirjo Pajunen, (vas)
Pekka Pirttijärvi, (ruosit)
Paula Rinki, (sdp)
Juha Rinkinen, (kesk)
Teea Salonen, (ps)
Otto Selkee, (ruotu)
Hanna-Leena Simonen, (ruotu)
Tapio Vaali, (kesk)

Vuoden 2023 valtuuston kokoukset: 

 8.5.

19.6.

18.9.

30.10.

20.11.