A

Hallinto ja talous

Kunnanvirasto: Ruovedentie 30, 34600 RUOVESI
Avoinna ma–pe 8.00–16.00.
Juhlapyhien aattoina virasto suljetaan 15.00.

Puhelinkeskus, p. 03 486 111 klo 8.15–15.15,
muuna virka-aikana vastaavat ohivalintanumerot.
Faksi 03 476 3240.

Kunnantalon ja puhelinvaihteen aukioloaika 1.10.2020 lähtien on ma-pe klo 9-15. Ajanvarauksella tapaamisia voi sopia viranhaltijan kanssa klo 8-17 väliselle ajalle.
Kokeilu on voimassa kuluvan vuoden loppuun.

Yhteispalvelupiste Ruovesi

Internet-sivuilla ei julkaista niitä kunnanvaltuuston, -hallituksen tai lautakuntien päätösasiakirjojen liitteitä

  • joissa on salassa pidettäviä tietoja
  • joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan
  • joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden
  • joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon.

(Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Hekilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/200, Potilaslaki § 785/1992 ja Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtaja: Eeva Viitanen, p. 03  4861 300, 044 787 1300,
s-posti: eeva.viitanen(ät)ruovesi.fi

vt. Hallintojohtaja , Eeva Viitanen, p. 03  4861 300, 044 787 1300, 
s-posti: eeva.viitanen(ät)ruovesi.fi