A

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö vastaa kunnan siivous- ja ruokapalveluista tuottaen ruokapalveluita kouluille, ryhmäperhepäiväkodeille ja henkilökunnalle sekä puhdistuspalveluita kunnan kiinteistöille. Palveluilla tuetaan eri hallintokuntien ydintehtävien onnistumista.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut tuottavat laadukkaat, maukkaat ja asiakaslähtöiset ateriapalvelut. Ruokapalveluilla on kolme valmistuskeittiötä ja 16 työntekijää.

Keittiötyössä noudatetaan korkean hygieniatason takaavaa omavalvontaohjelmaa. Osoituksena ruokaloissa on nähtävillä hymyilevät Oiva-naamat. Keittiöiden Oiva-raportit voi nähdä alla olevasta linkistä.

oivahymy.fi

Ruoveden yhtenäiskoululle, Visuveden koululle, Pekkalan koululle, päiväkodille ja kunnan toimiville ryhmäperhepäiväkodeille ateriat valmistaa Ruoveden Yhtenäiskoulun keittiö. Aterioita valmistetaan arkipäivisin noin 630 annosta.

Jakelu ja palvelukeittiöt:
• päiväkodin keittiö, p. 044 7871477
• Pekkalan koulun keittiö, p. 044 7871467
• Visuveden koulun keittiö, p. 044 7871396

Toiminnasta vastaa ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Eija Hummastenniemi.

Siivouspalvelut

Siivouspalvelut luovat osaltaan toimintaedellytykset kunnan tiloissa toimiville ylläpitämällä ja parantamalla tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa.  Perustoiminnot toteutetaan omana työnä, jota täydennetään sisäisellä ostopalvelulla.

Ota yhteyttä

Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö
Kuruntie 6
34600 Ruovesi

Ota yhteyttä

Siivoustyönohjaaja
Kuruntie 6
34600 Ruovesi