A

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun tavoitteena on eliölajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen säilyttäminen.

Suojelu voi kohdistua eliölajiin, elinympäristöön, luontotyyppiin, luonnonmuistomerkkiin, alueeseen tai koko maailman kattaviin järjestelmiin kuten meriin, ilmakehään ja ilmastoon.

Luonnonsuojelu pyrkii ehkäisemään ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä ja toisaalta säilyttämään ihmisen pitkäaikaisen toiminnan aikaansaamia ympäristöjä, joille on muodostunut omaleimainen pienekosysteemi, sekä palauttamaan ihmisen toiminnan tuhoamia ympäristöjä entiselleen.

Luonnonmuistomerkit

Puita, puuryhmiä, siirtolohkareita ja muita luonnonmuodostumia voidaan rauhoittaa luonnonmuistomerkkeinä. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi.

Rauhoittamisesta päättää se viranomainen tai laitos, jonka hallinnassa olevalla alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee. Yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää kunta alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella.

Kunta voi myös hakemuksesta lakkauttaa luonnonmuistomerkin rauhoituksen, mikäli rauhoitukselle ei ole enää perusteita.     

Tiedotteet

Runeberginlähteen luontoselvitys (pdf)

Suojelualueita Ruovedellä

Helvetinjärven kansallispuisto
Siikanevan soidensuojelualue
Ryövärinkuopan luonnonsuojelualue