A

Esiopetus

Ruoveden yhtenäiskoulun esiopetusryhmä toimii Ruoveden päiväkodissa. Opetusta annetaan: ma–to 8.45–12.45 ja pe 8.45–11.45.

Toiminnassa painottuvat terveen itsetunnon ja vastuuntunnon kehittyminen, vuorovaikutustaidot, leikinomaisuus ja monipuoliset oppimiskokemukset.

Esiopetuksen tavoitteet määritetään lapsen yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien ja oppimisedellytysten perusteella. Pohjana sille ovat yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyt arvot, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö sekä esiopetuksen oppimissuunnitelman valtakunnalliset perusteet.

Esiopetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, joka päivitetään vuosittain.

Esiopetustunteja on 19 viikossa (700 t/lukuvuosi).

Esiopetukseen hakeminen: Lomakkeet -> Varhaiskasvatus (pdf).