A

Nuohous

Nuohoustyön tekijällä tulee olla nuohoojan ammattitutkinto, mutta kunnan pelastusviranomainen voi tehdä yksittäisten kohteiden osalta päätöksiä niin, että nuohouksen voi tehdä joku muukin. Itse ei nuohousta kuitenkaan saa, eikä kannata tehdä. Nuohouksen ohella tarkastetaan myös tulisijojen paloturvallisuus.

Koska nuohotaan?

Yksityisen mökin ja sen saunan tulisijat hormeineen tulisi nuohota kerran kolmessa vuodessa.  Jos mökki on ympärivuotisessa käytössä, on tulisijat ja hormit nuohottava kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa polttoaineen mukaan. Kunnan pelastusviranomainen voi paloturvallisista syistä määrätä nuohouksen tehtäväksi useammin tai harvemmin kuin edellä on mainittu.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan rakennuksessa nuohous.

Jotta nuohous voidaan suorittaa turvallisesti, tulee kiinteistön savupiipulle johtavat tikkaat olla kunnossa. Tikkaiden tulee olla kunnolla kiinnitetyt ja riittävän tukevat. Lisäksi mökissä tai sen lähellä on oltava palamisjätettä varten paloturvallinen astia.Tikkaiden ja kulkusiltojen kunto on kiinteistön omistajan vastuulla.

Lisätietoja: Pirkanmaan pelastuslaitos