A

Hallinto ja talous

Kunnanvirasto: Ruovedentie 30, 34600 RUOVESI
Avoinna ma–pe 9.00–15.00.

Puhelinkeskus, p. 03 486 111 klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00,
muuna virka-aikana vastaavat ohivalintanumerot.

Ajanvarauksella tapaamisia voi sopia viranhaltijan kanssa klo 8.00-17.00 väliselle ajalle.

Asiointipiste Ruovesi

Internet-sivuilla ei julkaista niitä kunnanvaltuuston, -hallituksen tai lautakuntien päätösasiakirjojen liitteitä

  • joissa on salassa pidettäviä tietoja
  • joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan
  • joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden
  • joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon.

(Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Hekilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/200, Potilaslaki § 785/1992 ja Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).