Iso-Tarjanneveden melontareitistön esiselvityshanke

Esiselvityshankkeen tavoitteena on tehostaa Iso-Tarjanneveden käyttöä virkistys- ja matkailutoimintaan.  Reitistöä suunnitellaan ja kehitetään siten, että se palvelisi erityisesti paikallisia matkailuyrittäjiä, melonta- ja purjehdusseuroja ja yhdistyksiä sekä synnyttäisi yhteistyötä melontareitistön ympärillä.  Alueelle voidaan suunnitella eri pituisia reittiehdotuksia niin kokeneille melojille ja vesilläliikkujille kuin harrastelijoillekin. Tavoitteena on myös keskittää rantautumispaikat siten, että pystytään minimoimaan rantautumisen tuomat haitat luonnolle ja vesistölle.

Hankkeessa tehdään ehdotuksia merkityiksi melontareitistöiksi ja selvitetään mahdollisia rantautumispaikkoja ja niiden omistusolosuhteita sekä palvelurakenteiden tarvetta.  Varsinaiset konkreettiset, merkittyihin rantautumispaikkoihin tehtävät toimenpiteet, kuten wc-palvelut, jätehuolto ja nuotiopaikat puuhuoltoineen, reitistön merkitseminen, turvallisuusnäkökohdat ja markkinointi tehdään esiselvityshanketta mahdollisesti seuraavassa investointihankkeessa.

Hankeaika: 1.6.2022-30.11.2022