A

Kouluyhteistyö

Kirjasto tukee oppimista ja opetusta tarjoamalla monipuolisen oppimisympäristön, aineistoja ja laitteita. Toimintatavat ja luokkakohtainen tarjonta on kirjattu esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman liitteeseen: Esi- ja perusopetuksen kirjastoyhteistyö.

Tilaa luokkaan teemapaketti kirjastossa, sähköpostilla tai teemakassin tilaus-lomakkeella.

Katso täältä varatut kirjastotunnit.

Huomioi koronatilanne ryhmäkäynnillä

Huolehditaan ryhmän turvallisesta asioinnista:

 • Tule kirjastoon vain terveenä
 • Pidä turvavälit muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan.
 • Huolehdi käsihygieniasta.
 • Suojaa suu kun yskit tai aivastat.

Luokkien kirjastotunnit ja opastukset

Kaikki opetusryhmät ovat tervetulleita kirjastotunneille ja opastustunneille sekä työskentelemään itsenäisesti kirjastossa opettajan johdolla. Kirjastotilaa voi hyödyntää toiminnan ja tiedonhaun paikkana, kirjastossa voi etsiä luettavaa, harjoitella kirjastonkäyttöä tai järjestää näyttelyn tai tapahtuman yhteistyössä kirjaston kanssa. Kirjastoauto käy säännöllisesti kyläkouluilla.

Kirjaston henkilökunta auttaa löytämään aineistoa ja sopivaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käytössä.

Opettaja voi varata luokalleen viikottaisen kirjastotunnin. Kirjastotunti kannattaa varata heti lukuvuoden alkaessa. Pääkirjaston luokkakäynneillä lainaus tapahtuu lainausautomaatilla.

Kirjastotunnilla voi:

 • käyttää kirjaston aineistoja

 • käyttää kirjaston tekniikkaa ja tiloja

 • lainata ja palauttaa aineistoja.

Suunnitelman mukaisista opastuksista sovitaan etukäteen. Opastukset voidaan ajoittaa luontevaksi osaksi oppimiskokonaisuuksia tai nivoa käynnissä oleviin kokonaisuuksiin. Tarvittaessa kirjasto jalkautuu myös kouluille.

Vinkkaukset

Kirjastotilaa voidaan käyttää oppilaiden omien lukukokemusten jakamiseen tai lukusuositusten keräämiseen tai esittelyyn. Kirjasto tarjoaa kirjavinkkauksen suunnitelman mukaisesti 2.-luokille, ja mahdollisuuksien mukaan aineiston esittelyn tai kirjavinkkauksen myös 3.–4.-luokille.

Teemapaketit

Kirjasto kerää opetusta tukevaa aineistoa valmiiksi esille kirjastoon tai lainaksi luokkaan. Teemapaketin voi tilata esimerkiksi tietystä aiheesta tai tietylle lukutaidon tasolle sopivista kirjoista. Opettaja on vastuussa luokkaan lainatuista kirjoista.

Pirkanmaan lukudiplomi

Kirjasto suosittelee Pirkanmaan lukudiplomia. Pirkanmaan lukudiplomin kanssa on kätevä harjoitella myös hyllyhakuja ja PIKI-verkkokirjaston käyttöä.

Käytettävissä oleva tekniikka

Kouluryhmät voivat hyödyntää kirjaston tekniikkaa, tai käyttää koulun tai oppilaiden omia mobiililaitteita.Tekniikan käytöstä on sovittava etukäteen. Käytettävissä on:

 • valkokangas

 • videotykki

 • tietokoneita

 • iPad-tabletteja

 • langaton verkko

 • dokumenttikamera.

Teemaviikot ja tapahtumat

Kirjastossa nostetaan esille valtakunnallisia teemaviikkoja. Teemaviikkoihin voi osallistua tutustumalla näyttelyihin, järjestämällä teemaan sopivaa toimintaa tai oman näyttelyn yhteistyössä kirjaston kanssa. Perinteisiä teemaviikkoja ovat mm. Luontoviikko, Lukuviikko, Pohjoismainen kirjastoviikko ja Peliviikko.

Ideoita ja toimintavinkkejä

Muu yhteistyö

Kirjasto voi tilanteen mukaan tarjota myös yksittäisiä tapahtumia kuten kirjailijavieraita, vierailevia kirjavinkkareita tai työpajoja. Kirjaston voi kutsua mukaan myös koulujen tilaisuuksiin.