A

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantaina ja tarpeen mukaan muina päivinä. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä pöytäkirjan tarkastamista seuraavana päivänä. (KH:n päätös 12.1.2004 § 4)

Kunnanhallitus luo valmistelutyöllään kunnanvaltuustolle edellytykset päättää kunnan toiminnoista. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Paikkajako

Keskusta

2

Ruoveden Etu 1

SDP

1

Kokoomus

2

Vasemmistoliitto     

1

Jäsenet ja varajäsenet 2019–

Jäsen

Varajäsen

Jouni Neste, pj      

Taija Mikkonen

Mervi Härkönen, vpj.

Matti Korppoo

Heidi Kuutti-Selkee

Jyrki Jokinen

Merja Kaitajärvi

Hannu Koivunen

Antti Moisio

Virve Marttila

Raimo Leppänen

Sinikka Jokinen

Markku Simula

Paula Rinki