A

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantaina ja tarpeen mukaan muina päivinä. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä pöytäkirjan tarkastamista seuraavana päivänä. (KH:n päätös 12.1.2004 § 4)

Kunnanhallitus luo valmistelutyöllään kunnanvaltuustolle edellytykset päättää kunnan toiminnoista. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Paikkajako 2017–2019

Keskusta

3

SDP

1

Kokoomus

2

Vasemmistoliitto     

1

Jäsenet ja varajäsenet 2017–2019

Jäsen

Varajäsen

Jouni Neste, pj      

Taija Kela

Marko Kivi, vpj.

Irja Kärkelä

Heidi Kuutti-Selkee

Jyrki Jokinen

Merja Kaitajärvi

Hannu Koivunen

Mervi Härkönen

Matti Korppoo

Raimo Leppänen

Sinikka Jokinen

Markku Simula

Paula Rinki