A

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetyn lisäksi seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tehdä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksissa lautakunnan niin päättäessä. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Jäsenet 2017–2021

Jäsen

Varajäsen

Anita Viljanmaa, pj.

Vuokko Hartikainen

Pentti Havanka, vpj.      

Hanna-Leena Simonen

Pirjo Pajunen

Matti Rasinen

Kari Honkanen

Jussi Raivio