A

Tekninen lautakunta

Lautakunnan toimialueena on kunnan rakennuttaminen, rakentaminen sekä kunnossapito- ja käyttötehtävät sekä näihin liittyvät suunnittelu- ja suunnitteluttamistehtävät. Lisäksi toimialue sisältää tilakeskuksen ja vesihuoltolaitoksen toiminnan johtamiseen, tekniseen hallintoon, yleisiin alueisiin ja maksulliseen palvelutoimintaan liittyvät tehtävät. Lautakunta toimii lisäksi jätehuoltolain ja romuajoneuvolain tarkoittamana kunnan viranomaisena.

Jäsenet 2019–2021

Jäsen

Varajäsen

Jyrki Jokinen, pj.

Juha Selkee

Irja Kärkelä, vpj.

Pasi Kuosa

Tuula Ojanen

Merja Kaitajärvi

Pentti Havanka

Pirjo Pajunen

Usko Nieminen  

Janne Lahtinen

Pekka Pirttijärvi

Anita Viljanmaa

Hanna Kymäläinen-Rikkonen

Terhi Lahtinen

Kunnan edustaja
Mervi Härkönen

Antti Moisio