A

Ympäristölautakunta

Lautakunnan toimialueena on rakennustoiminnan valvominen, hyvän rakennustavan edistäminen sekä ympäristönsuojelu.

Jäsenet 2019–2021

Jäsen

Varajäsen

Tapio Koivunen, pj

Hanna Kymäläinen-Rikkonen

Janne Lahtinen, vpj.

Jukka Kiintonen

Irja Kärkelä

Juha Kuukka

Juhani Sillanpää

Heidi Kuutti-Selkee

Juha Rinkinen

Hannu Koivunen

Vuokko Mäenpää

Irja Haapala

Vuokko Hartikainen

Merja Lindroos-Salonen

Kunnan edustaja
Merja Kaitajärvi

Raimo Leppänen