A

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikääntyneiden eläkeläis- ja muiden järjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikääntyneiden osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto osallistuu palveluiden suunnitteluun sekä seuraa ja arvioi palveluiden toteutumista. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikääntyneitä koskevissa kysymyksissä.

Ruoveden kunnan vanhusneuvosto on Ruoveden alueella toimiva ikäihmisten, vanhusjärjestöjen ja kunnan yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on varmistaa ja huolehtia kunnan ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista.

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2023-2025

Jäsenet:

Salme Lehtonen            puheenjohtaja, Ruoveden kunnan edustaja, p. 040 046 3836

Hannu Koivunen            varapuheenjohta, Ruoveden Eläkeliitto ry. p.040 071 2786

Anna Helin                     sihteeri, Ruoveden kunta, p. 044 587 1399

Sinikka Jokinen              Ruoveden Eläkeläiset ry.

Maire Hietanen               Ruoveden Eläkkeensaajat ry.

Päivi Almqvist                 Ruoveden Omaishoitajat ja läheiset ry.

Helena Korppoo             Ruoveden Sotaveteraanit ry.

Olli Kivimäki                    Muroleen-Teiskon Eläkeläiset ry.

Mirka Koskela                 Honkalakoti ry.

Raija Syrjänen                Ruoveden Kristillisten eläkeläiset

Eeva Pohjonen               Ruoveden Sitoutumattomat

Päivi Silvonen                 Ruoveden Seniorit ry.

Marjatta Kontuniemi        Vammaisjärjestöjen edustaja

Varajäsenet:

Raili Tiimo, Ruoveden Seniorit ry

Riitta Rasinen, Ruoveden eläkeläiset ry

Sirkka Hovila Ruoveden, Omaishoitajat ja läheiset ry 

Tuula Rikala Ruoveden, Kristilliset Eläkeläiset

Sirpa Olkinuora Ruoveden, Eläkeliitto ry

Erkki Järvinen Ruoveden, Eläkkeensaajat ry

Timo Ikkala Ruoveden, Sotaveteraanit ry 

Marjut Lindell, Honkalakoti ry 

Harri Mäkelä, Ruoveden Sitoutumattomat 

Paula Syvälä, Murole-Teiskon Eläkeläiset ry

Pirjo Pajunen, Vammaisjärjestön edustaja 

 

Pöytäkirjat