A

Asenteita päihteisiin kartoitetaan kyselyllä

07.11.2019

Ruoveden kunta kartoittaa kyselyllä kuntalaisten näkemyksiä alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan ja rahapeleihin sekä mielipiteitä ja ideoita päihdehaittojen vähentämisen keinoista.
Kyselyyn voi vastata nimettömänä verkossa 18. toukokuuta asti.

Päihdetilannekysely

Kyselyn avulla pyritään parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua Ruovedellä.

Takaisin