A

Ympäristö

Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Lautakunnan tehtävänä on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen edistää ja ohjata luonnon- ja kulttuuriympäristön hoitoa, kehittämistä ja suojelua niin, että elinympäristö on terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja virikkeitä antava.

Ympäristövalvonta vastaa ympäristölupien, maa-aineslupien sekä vesiliikenne- ja maastoliikennelupien valmistelusta sekä käsittelee meluilmoitukset ja aumausilmoitukset. Ympäristövalvonta huolehtii myös ympäristönsuojelun ja jätehuollon valvonnasta ja neuvonnasta. Ympäristölautakunnan alaisena viranhaltijana toimii ympäristötarkastaja yhteistyösopimuksella Virtain kaupungin kanssa.

Postiosoite: Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi.
Käyntiosoite: Urhontie 6, 34600 Ruovesi.

Ympäristötarkastaja (ympäristöasiat, maa-aineslupien valmistelu)
Hanna Honkanen, vapaalla

Vt. ympäristötarkastaja Kalle Salovaara
p. 03 485 1468
s-posti: hanna.honkanen(ät)ruovesi.fi.