A

Ympäristö


TIEDOKSI: Kunnantalon ollessa suljettu 18.3.2020 alkaen Suomessa vallitsevien poikkeusolojen vuoksi, ympäristövalvonnan asiakaspalvelua on saatavilla vain sähköisesti tai kiireellisissä asioissa puhelimitse. Katselmukset ym. harkitaan tapauskohtaisesti.


Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Lautakunnan tehtävänä on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen edistää ja ohjata luonnon- ja kulttuuriympäristön hoitoa, kehittämistä ja suojelua niin, että elinympäristö on terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja virikkeitä antava.

Ympäristövalvonta vastaa ympäristölupien, maa-aineslupien sekä vesiliikenne- ja maastoliikennelupien valmistelusta sekä käsittelee meluilmoitukset ja aumausilmoitukset. Ympäristövalvonta huolehtii myös ympäristönsuojelun ja jätehuollon valvonnasta ja neuvonnasta. Ympäristölautakunnan alaisena viranhaltijana toimii ympäristötarkastaja yhteistyösopimuksella Virtain kaupungin kanssa.

Kuulutuksessa olevia lupahakemuksia koskevat hakemusasiakirjat:

- Metsähallitus Metsätalous Oy, maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus, kiinteistö 702-893-1-4.
Hakemusasiakirjat: ymparistölupahakemus (14.3.2019), ottamissuunnitelma (26.2.2020)

- Koskelan Koneet Oy, maa-aineslupahakemus, kiinteistö 702-409-2-87.
Hakemusasiakirjat: lupahakemus, ottamissuunnitelma, suunnitelmakartta, leikkaukset, maisemointikartta, täydennys (24.2.2020), pohjaveden virtaussuunnat (18.12.2015)

 

Ympäristövalvonnan yhteystiedot:

Postiosoite: Ympäristövalvonta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi.

vs. ympäristötarkastaja (ympäristöasiat, maa-aineslupien valmistelu)
Kalle Salovaara
p. 03 485 1468
s-posti: kalle.salovaara(ät)ruovesi.fi

Ympäristötarkastaja
Hanna Honkanen
p. 03 485 1468
s-posti: hanna.honkanen(ät)ruovesi.fi.