A

Elenian palvelut

15.06.2021

Sähkönjakelusta Ruoveden alueella vastaa verkkopalveluyhtiö Elenia. Tässä hyödyllisiä linkkejä Elenian palveluihin:

Sähköliittymät

Elenian sähköverkkoalueella saat hinnan sähköliittymälle helposti hintalaskurilla www.elenia.fi/palvelut/sahkoliittymat/tilaa-sahkoliittyma


Maanalaisten kaapeleiden ja johtojen sijaintitiedot

Ennen maankaivutöiden aloittamista kannattaa varmistaa, ettei kaivureitillä ole kaapeleita tai johtoja, jotka voivat vahingoittua töiden yhteydessä. Tilaa kaapelinäyttö www.elenia.fi/palvelut/kotiin-ja-mokille/kaapeleiden-sijaintitiedot ja https://www.kaivulupa.fi/


Puunkaato sähköverkon läheisyydessä

Elenia sähköverkkoalueella saa neuvontaa ja apua puunkaatoon sähköverkon läheisyydessä. Pääset palveluun tästä www.elenia.fi/palvelut/kotiin-ja-mokille/puunkaatoapu


Turvallisuus sähköverkossa

Turvallisuus on otettava aina huomioon sähköverkon läheisyydessä toimiessa. Tutustu tästä www.elenia.fi/vastuullisuus/turvallisuus/sahkoverkon-turvallisuus

Tutustu myös Turvallinen työskentely sähköverkon läheisyydessä oppaaseen: https://www.elenia.fi/files/a223ee9f1da9196f9616014fc399dc3232beb127/elenia-turvallinen-tyoskentely-sahkoverkon-laheisyydessa-2019-2-0.pdf


Sähkökatkot

Myrskyt, ukkoset ja lumikuormat voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Näin varaudut www.elenia.fi/sahkokatkot/nain-varaudut-sahkokatkoon ja toimit sähkökatkon aikana https://www.elenia.fi/sahkokatkot/toimi-nain-sahkokatkon-sattuessa


Laajoissa sähkökatkotilanteissa voit seurata sähköjen palauttamista kartalta www.elenia.fi/sahkokatkot/sahkokatkokartta

Verkkopalveluyhtiö Elenia tarjoaa huolenpitoa erityisryhmille sähkökatkoissa. Tutustu tästä www.elenia.fi/sahkokatkot/huolenpitoa-erityisryhmille


Sähköverkon maakaapelointi- ja rakentamishankkeet

Elenian säävarman sähköverkon rakennushankkeista saat tietoa tästä www.elenia.fi/palvelut/sahkoverkon-rakentaminen-ja-yllapito/tyomaat-kartalla

Takaisin