A

Elinkeinopäällikön toimi julistetaan haettavaksi

04.02.2021

Ruoveden kunta julistaa haettavaksi ELINKEINOPÄÄLLIKÖN TOIMEN

Elinkeinopäällikkö vastaa kunnan elinvoiman ylläpitämisestä ja kehittämisestä kunnanjohtajan suorassa alaisuudessa.

Elinkeinopäällikön keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat yritysten elinvoimaa vahvistavat yleiset tehtävät, yritysneuvonnan järjestäminen ja yritysten sijoittumisen edistäminen. Lisäksi elinkeinopäällikkö vastaa hanketoiminnasta. Elinkeinopäällikön tehtäviin kuuluu matkailusta vastaaminen, kuntamarkkinoinnin suunnittelu, hanke- ja yritysyhteistyö, verkostoyhteistyö, alueellinen yhteistyö kuntien, oppilaitosten ja yritysten sekä yhdistysten kanssa. Toimitila- ja tonttiasioissa elinkeinopäällikkö toimii kiinteässä yhteistyössä teknisen johtajan kanssa.

Elinkeinopäällikön tehtävänä on koordinoida kunnassa yritys- ja myös muut elinkeinotoimen palvelut siten, että palvelu on nopeaa, selkeää ja läpinäkyvää. Tavoitteena  on, että Ruoveden kunta voi antaa asiakkaalle palvelulupauksen, jossa kerrotaan asiakkaan tarvitseman palvelun käsittelytapa ja -aikataulu.

Elinkeinopäällikkö toimii Ruoveden kunnan johtoryhmän jäsenenä. Tehtävässä pääsee vaikuttamaan keskeisesti Ruoveden elinkeinoelämän kehittymiseen kunnanjohtajan tukemana.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä elinkeinoelämän tuntemus. Tehtävässä tarvitaan aktiivista ja asiakaslähtöistä toimintatapaa. Tärkeintä on kuitenkin halusi työskennellä kunnan elinvoiman edistämiseksi ja kehittyä työssäsi. Tarjoamme sinulle kehittämishakuisen ja positiivisen työyhteisön, joustavat mahdollisuudet työskentelyyn sekä aidon tuen esimieheltäsi.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus ennen valinnan vahvistamista.

Työsuhde on määräaikainen ja kestää vuoden 2023 loppuun asti. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen ja opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoiveineen tulee toimittaa 1.3.2021 mennessä osoitteella: Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi (kuoreen merkintä ”elinkeinopäällikkö”) tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@ruovesi.fi (aihekenttään maininta ”elinkeinopäällikkö”). Haussa otetaan huomioon elinkeinoasiantuntijan toimea hakeneet hakijat.

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eeva Viitanen, p. 044 787 1300, eeva.viitanen@ruovesi.fi, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste, p. 044 575 8707, jouni.neste@ssjauhemaalaus.fi, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Matti Korppoo, p. 050 528 7888, matti.korppoo@ruovesi.fi sekä Mercuri Urvalilta Juha Laurila, p. 044 975 7848, juha.laurila@mercuriurval.com.

Takaisin